Arsacal
button
button
button


Priesterjubilea en andere feesten...

nieuws - gepubliceerd: maandag, 26 mei 2014
de jubilerende pastoor H. v.d. Hulst
de jubilerende pastoor H. v.d. Hulst

In de maanden mei en juni worden veel kerkelijke feesten gevierd. Zo gedenken veel priesters de dag van hun priester­wijding, die voor velen van hen op de zaterdag na Pinksteren heeft plaats­ge­von­den.

Ik denk heel bijzonder aan de zieken onder hen die regelmatig worden genoemd in het gebed in de dagelijkse Eucha­ris­tie­vie­ring in het Bisschopshuis. Dat geldt natuurlijk ook voor de pastoraal werkers, diakens, catechisten en andere ernstige zieken, zoals de voorzitter van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, prof. dr. G. van Wissen.

Feestelijke gebeur­te­nissen zijn ook de Sacramentsprocessies die op of rond 22 juni worden gehouden in Amsterdam, Heiloo ('t putje) en in Laren (de bekende St. Jansprocessie).
Zondag was ik in Volendam om pastoor H. van d. Hulst te feliciteren. Deze late roeping (!) was vijftig jaar priester, jaren die hij alle in Volendam heeft doorgebracht als kape­laan en pastoor. De laatste jaren van zijn pastoor­schap ben ik vaker wezen assisteren en de huidige pastoor had me op de hoogte gesteld van de viering, na afllop waarvan ik de jubilaris geluk kon wensen met deze dag (foto)

Terug