Arsacal
button
button
button
button


Vreedzaam samenleven van christenen en moslims

bezoek uit Togo

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 30 mei 2014 - 223 woorden
Met de Togolese bezoekers
Met de Togolese bezoekers

Op vrij­dag 30 mei bracht mgr. Justin-Maglorire Naboud met zijn zus, een reli­gi­euze van de Assumptie, en zijn familie die in Haar­lem woont een bezoek aan het bis­schops­huis. Mgr. Naboud is vica­ris-generaal van het bisdom Sokodé in Togo, waar de katho­lie­ken een min­der­heid vormen in een islami­tische-omge­ving. Moslims en chris­te­nen leven hier in vrede samen als broe­ders en zusters, in weder­zijds begrip.

Dat is goed om te horen na alle berichten uit de Centraal Afrikaanse Republiek van geweld en wraak van Islami­tische en chris­te­lijke milities. Geweld kent alleen maar verliezers. Het is een kwestie van ‘abyssus abyssum invocat’ (‘De ene afgrond roept de andere op’, Ps. 41 [42], 8): geweld slaat won­den en zaait haat, die weer leidt tot geweld. Van harte hoop ik dat het beeld van paus Fran­cis­cus in het heilig Land hand in hand met een Imam en een rabbijn - of terwijl de paus, rabbijn Skorka en Imam Abboud elkaar omarmen voor de klaagmuur - in vriend­schap verenigd, velen zal in­spi­re­ren om geweld en wraak af te zweren.

Zoals de paus al herhaal­de­lijk heeft verklaard: geweld, haat en gods­dienst gaan niet samen. Laten we hopen en bid­den en eraan werken dat alle reli­gi­euze lei­ders dui­de­lijk maken en voor­hou­den dat een keuze voor geweld en het zaaien van haat niet met ware gods­diens­tig­heid te verenigen is. God is liefde.

Terug