Arsacal
button
button
button


Viering van Vrouwe van alle Volkeren

Feest van Maria visitatie

nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 juni 2014
Viering van Vrouwe van alle Volkeren

Op de laatste dag van de meimaand wordt het liturgisch feest van het bezoek van Maria aan Elisabeth gevierd. Dit jaar werd op deze dag de gebeds­ontmoeting van de Vrouwe van alle volkeren gehouden, dit keer in de Sint Nicolaas­basiliek in Amsterdam, waar de beeltenis van de Vrouwe van alle Volkeren was opgesteld.

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt was de hoofd­cele­brant en predikant in deze viering waarbij ik heb geconcele­breerd. Na afloop was er een ontmoeting voor de vele gelovigen - de kerk was geheel gevuld - in de (voormalige) Olofkapel, daar vlakbij.

De viering kwam dit jaar in de plaats van de gebedsdag die de laatste jaren op Pinksteren in de Beurs van Berlage werd gehouden. Om 12.00 uur begon de viering met een rozen­krans­gebed, dat muzikaal werd opge­luis­terd door de zang en muziek van de zusters van de Familie van Maria, die ook de zang van de Eucha­ris­tie­viering verzorgde. Na de rozenkrans begon de H. Eucha­ris­tie­viering aan het einde waarvan er voor ieder gelegenheid was per­soon­lijk een zegen te ontvangen van de aanwezige priesters en bis­schop­pen.

Terug