Arsacal
button
button
button


De heilige Geest daalt neer....

vormsels in vele parochies

nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 juni 2014
Vormelingen in de Portugeestalige parochie
Vormelingen in de Portugeestalige parochie

De maanden mei en juni zijn bij uitstek de maanden dat het heilig vormsel in de parochies wordt toegediend, ook nu al - nog vóór we de uitstorting van de Heilige Geest vieren op Pinksteren en in andere perioden van het jaar, maar vooral daarna. Zo was ik op ‘wezen-zondag’, zoals de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren wel wordt genoemd, in de Portugese parochie van Nossa Senhora de Fátima, waar pastoor Jac. Hetsen - die me goed hielp met de taal - en Fr. Ben den Boer con­ce­le­breerden bij een feestelijke vormsel­vie­ring van een tiental vormelingen. Er zijn daar veel jongeren, een goed koor en band met charismatische liederen, een team van mensen die de vormelingen goed voor­be­rei­den en een ontmoeting na afloop met speciale Vormsel-taart!

Zaterdag 24 mei was ik in Ankeveen waar de achttien vormelingen van de regio Hilversum bijeen waren. Ook hier een feestelijke (gebeds)viering en een volle kerk. De dag ervoor was het de beurt aan Langedijk waar - ik meen - 29 vormelingen het sacrament hebben ontvangen. Voor pastoor E. Kaak was het de eerste keer dat hij als pastoor de vormsel­vie­ring ‘had’, maar alles verliep voortreffelijk.

Vrijdag aanstaande is ’s middags de Engelse vormsel­vie­ring in Hoofddorp en ’s avonds voor Velsen-Noord en de Apostelkerk in Beverwijk; zaterdag 7 juni vindt de Diocesane vormsel­vie­ring plaats in Heiloo om 15.00 uur waar veel vormelingen uit allerlei parochies sa­men­ko­men. Op zondag 8 juni is het Pinksteren en daalt de heilige Geest bijzonder neer in Den Helder waar dan de vormsel­vie­ring wordt gehouden. Op tweede Pinksterdag is de vormsel­vie­ring in Hoogwoud, op 14 juni voor de regio Laren, Blaricum en Huizen en op de zondag van de heilige Drieëenheid 's ochtends in De Weere en in de middag vindt het Vormsel plaats van enkele volwassenen bij La Vie in Zeewolde. 21 juni wordt het heilig vormsel toegediend in de regio Heems­kerk - Uitgeest e.o.. Dit zijn Vormsel­vie­ringen die ik mag doen, maar er zijn natuurlijk ook andere 'vormheren', want bij­voor­beeld ook mijn voorganger, mgr. J. van Burgsteden, doet volop mee!

Dank aan allen die met veel geloof, zorg en liefde de vormelingen voor­be­rei­den! Proficiat aan allen die het heilige vormsel hebben ontvangen! Gods zegen wens ik aan allen die zich voor­be­rei­den. Dat het een dag van genade, van geestelijke vreugde mag worden, die dag van je Heilig Vormsel!

Terug