Arsacal
button
button
button


Gebed van de Pinksternoveen

Bid mee!

nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 juni 2014
vormselkaart uit Ankeveen
vormselkaart uit Ankeveen

In de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn we allen uitgenodigd om dagelijks bijzonder te bidden om de komst van de heilige Geest voor een verscheurde wereld, voor de Kerk die nog zoveel vuur kan gebruiken, voor onszelf, die zo vaak maar zwakke getuigen zijn, die nauwelijks onze mond durven opendoen, die moeite hebben ons hart te openen voor die en die...

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal her­schapen worden.

En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen

Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen. Door Christus onze Heer.

Amen

Terug