Arsacal
button
button
button
button


Priesterwijding en tijdelijke professie in bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 juni 2014 - 110 woorden
Het kathedrale koor zal de wijdingsplechtigheid opluisteren
Het kathedrale koor zal de wijdingsplechtigheid opluisteren

Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kijkt uit naar twee vreug­de­volle gebeur­te­nissen: op zater­dag 14 juni zal in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo aan de Leidse­vaart te Haar­lem de pries­ter­wij­ding plaats­vin­den van Mario Agius en Johannes van Voorst tot Voorst. De Heilige Eucha­ris­tie­vie­ring begint om 10.30 uur. Graag beveel ik de wij­de­lin­gen aan in uw bij­zon­der gebed.

Op 20 juli zal er opnieuw een professie plaats­vin­den in het klooster van Maria, tempel van de heilige Geest aan de Stommeerweg te Aalsmeer. Of preciezer gezegd: de professie zal plaats­vin­den in de paro­chie­kerk naast het klooster. Zuster Angela Maria doet haar tij­de­lijk professie. De vie­ring begint om 17.00 uur. Ook haar beveel ik graag aan in uw gebed.

Terug