Arsacal
button
button
button


Priesterwijding en tijdelijke professie in bisdom Haarlem-Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 juni 2014
Het kathedrale koor zal de wijdingsplechtigheid opluisteren
Het kathedrale koor zal de wijdingsplechtigheid opluisteren

Het bisdom Haarlem-Amsterdam kijkt uit naar twee vreugdevolle gebeur­te­nissen: op zaterdag 14 juni zal in de kathedrale basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart te Haarlem de priester­wijding plaats­vin­den van Mario Agius en Johannes van Voorst tot Voorst. De Heilige Eucha­ris­tie­vie­ring begint om 10.30 uur. Graag beveel ik de wijdelingen aan in uw bijzonder gebed.

Op 20 juli zal er opnieuw een professie plaats­vin­den in het klooster van Maria, tempel van de heilige Geest aan de Stommeerweg te Aalsmeer. Of preciezer gezegd: de professie zal plaats­vin­den in de parochiekerk naast het klooster. Zuster Angela Maria doet haar tijdelijk professie. De viering begint om 17.00 uur. Ook haar beveel ik graag aan in uw gebed.

Terug