Arsacal
button
button
button


Pinksterfeest met vormsel in Den Helder

nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 juni 2014
interieur van de Petrus en Pauluskerk in Den Helder
interieur van de Petrus en Pauluskerk in Den Helder

Op de eerste Pinksterdag bezocht ik de HH. Petrus en Paulus­parochie in Den Helder om daar de heilige Eucha­ris­tie te vieren, parochianen te ontmoeten en het heilig vormsel toe te dienen. De kerk is van oorsprong een waterstaats­kerk maar verschillende keren - laatstelijk in de negentiger jaren - opnieuw ingericht.

Pastoor Ivan Garcia concelebreerde en catechiste Anita Captein was lectrice en begeleidde de vormelingen, samen met een andere vrijwilligster. Het dames- en herenkoor Sint Caecilia verzorgde de fraaie gezangen en de vormelingen waren goed voorbereid. Zij hadden mij tevoren een brief geschreven waarin hun motivatie stond verwoord waarom zij het vormsel wilden ontvangen. Na afloop was er (natuurlijk) gelegenheid om koffie te drinken en met mensen te spreken.

Hieronder de homilie die ik bij deze gelegenheid (en de dag ervoor bij de diocesane vormsel­viering) heb gehouden

Homilie

Dat moment dat de heilige Geest
over de apostelen kwam,
werd alles anders.
Vóór die tijd zaten ze bang bij elkaar,
de ramen en deuren gesloten,
onzeker, ze wisten het niet meer.
Na die tijd waren het andere mensen:
ze waren niet meer bezorgd
over wat anderen zouden denken,
wat ze van hen zouden vinden
en hoe ze zouden reageren, nee:
ze gingen naar buiten
en spraken vrijmoedig
over Jezus en dat Hij uit de doden was opgestaan.

Ik denk dat we dit allemaal wel een beetje
kunnen herkennen.
Je zult het vast ook wel hebben dat je denkt:
Kan ik dit wel?
Of: wat zouden ze van me vinden?
Vinden ze mijn jeans of mijn T-shirt wel leuk?
Zit mijn haar soms raar?
Kijken ze naar mijn pukkeltjes?
Staat mijn neus soms scheef?
Hoe kom ik over? Wat vinden anderen van mij?

Dat maakt duidelijk dat het voor ons
- en bijna voor iedere mens -
heel belangrijk is
om gewaardeerd te worden
en aanvaard te worden,
zoals je bent,
dat er iemand is die van je houdt.

Er zijn veel kinderen en jonge mensen
die geen prettig thuis hebben
of het niet fijn hebben op school.
Het doet best veel pijn
en het blijft een beetje aan je knagen

als anderen niets van je moeten hebben,
je geen prettige contacten hebt,
als je door anderen wordt gepest.
Er zijn veel anti-pest-programma’s,
er zijn TV-programma’s over pesten
en begeleiding voor kinderen die worden gepest
en voor kinderen die pesten.
Pesten verpest het leven anderen.
Toch is het pesten niet over.
Het is helaas nog lang niet overal doorgedrongen
dat je dat echt niet moet doen.

Ook dit maakt duidelijk
hoe belangrijk het is voor iedere mens
om gewaardeerd en aanvaard te worden.
Je bent het waard
dat anderen je waarderen!

Jullie weten natuurlijk alles
over de bevruchting van de eicel door de zaadcel
en over hoe een mens tot stand komt.
Maar dat is maar één kant van het verhaal.
Want als je even afstand neemt en kijkt
dan zie je ook het bewonderens­waar­dige:
dat het iets buitengewoons is
dat uit een zaadje en eitje een mens tot stand kan komen.
Dat is en blijft bijzonder, ja een wonder!
Als je er zo naar kijkt
zie je God aan het werk
en dan ga je pas goed beseffen:
Ik ben bijzonder!
Ik ben een wonder!
Je bent niet zomaar die jongen of dat meisje met die pukkeltjes of puistjes,
niet zomaar degene met die leuke kleren
of geen leuke kleren,
met een scheve neus en grote oren of juist niet,
nee, je bent een wonder, een prachtig, perfect wonder,
gemaakt door God
een God die van je houdt
en die jou heel bijzonder vindt,
die blij met je is,
zonder meer.

Ik heb eens iemand leren kennen
die is evolutiebioloog.
Hij stottert erg maar hij is heel knap.
Ze hebben hem gevraagd les te geven
op de uni­ver­si­teit.
Daar is hij docent.
Ik denk dat hij het altijd best wel lastig heeft gevonden
dat hij zo stottert.
Misschien is hij er ook wel mee gepest.
Maar toen hij zoveel te weten kwam
over hoe alles is ontstaan
en over hoe de evolutie is gegaan,
is hij katholiek geworden:
hij zag de hand van God
in hoe alles is ontstaan,
hij herkende het wonder,
hij merkte een liefde
in dat wonder van de schepping.

“Er is Iemand die van mij houdt
en die mij goed vindt,
zoals ik ben”.
Die Iemand is God, je Vader in de hemel.

En als we zo over onszelf gaat denken
en als we dat ook zo voelen in ons hart,
dan gebeurt er iets moois:
je wordt vrij:
je hart gaat open,
je hoeft niet meer zo angstig te zijn
en opgesloten in jezelf,
je hoeft niet bang te zijn voor anderen
of onzeker over jezelf:
je kunt naar buiten gaan
en vol vertrouwen liefde geven aan andere mensen
omdat je zelf ook liefde voelt in je hart.
Dat is geluk.
Geluk is niet als je veel geld hebt,
geluk is ook niet als je alles kunt en alles mag,
geluk is als je liefde hebt,
liefde voor God
en liefde voor andere mensen.

Beste vormelingen,
daarom krijgen jullie vandaag
het sacrament van het vormsel,
de heilige Geest.
De heilige Geest geeft je kracht,
Hij helpt je om goede beslissingen te nemen,
om niet in jezelf opgesloten te zijn,
niet angstig, somber zonder durf,
maar blij en vol vertrouwen,
met kracht en vuur.

En daarom bidden we vandaag voor jou
en alle vormelingen
dat de heilige Geest
altijd bij je zal zijn,
dat Hij je zal leiden en zal helpen,
dat Hij jouw geest mag verlichten,
zodat je weet wat je moet doen
en ook de kracht krijgt om die weg te gaan.

En daarom bidden we voor jullie allemaal
dat bij jullie gebeuren mag
wat de apostelen op het Pinksterfeest hebben meegemaakt,
ook al zie je geen vuur en hoor je geen sterke wind.
Dat geeft ook niet,
als je hart maar altijd vervuld mag zijn
met de kracht van God!
En daarom bidden wij:
“Kom, heilige Geest!”.
amen.

Terug