Arsacal
button
button
button


Bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs wordt Dominicaan

afscheid van twee BG's onderwijs

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 juni 2014
de beide scheidende 'bisschoppelijk gedelegeerden'
de beide scheidende 'bisschoppelijk gedelegeerden'

Donderdag 12 juni namen de ‘bisschop­pelijk gedele­geerden’ voor het onderwijs afscheid van twee collega’s die jarenlang hun sporen hebben verdiend door school en kerk te verbinden: dr. August Habets de gedele­geerde van het aartsbisdom Utrecht gaat met pensioen, drs. Stefan Mangnus, die namens de bisschop van Groningen-Leeuwarden verant­woordelijk was voor Onderwijs en catechese, treedt in bij de Orde van de Predikheren (Dominicanen). In september begint hij in Cambridge met het noviciaat.

Tijdens een vergadering van het “Officium Educationis”, zoals de bijeenkomst van gedelegeerden officieel heet, werd ook gesproken over de komende Week voor het Katholiek Onderwijs die in de eerste week van oktober wordt gehouden en aansluit bij het thema van de kinder­boekenweek: “Feest”. Eén van die kerkelijke feesten, de gedenkdag van Sint Franciscus (wereld­dierendag), wordt in die week gehouden en zo zijn alle thema's van die eerste oktober­week met elkaar verbonden. Gedelegeerden zijn bezig met de voor­bereiding van les­materiaal rond de week van het kathoiek onderwijs.

Dr. August Habets las als openings­bezinning van de vergadering en als afscheid een door hem vervaardigde vertaling van het het “Quicumque” voor, ook “psuedo-Athanasianum” genoemd: de grote katholieke geloofs­belijdenis die uitgebreider ingaat op de drie Goddelijke Personen in één God en de twee naturen van Christus. Tijdens een afsluitend etentje werden het geloof, de humor en andere goede eigen­schappen van de beide scheidende gedele­geerden door hun collega's en door mijzelf naar voren gebracht. Tot de classicus Habets heb ik dat maar in het Latijn gedaan.

Terug