Arsacal
button
button
button
button


Sacramentsdag met processie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 juni 2014 - 186 woorden
zegen met het heilig sacrament tijdens sint Jansprocessie in Laren
zegen met het heilig sacrament tijdens sint Jansprocessie in Laren

Zondag 22 juni wordt Sacra­ments­dag gevierd in de katho­lie­ke kerk in Neder­land. Dit jaar is het een beetje extra bij­zon­der omdat het 750 jaar gele­den is dat dit feest werd inge­steld. Op allerlei plaatsen wordt in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een sacra­ments­pro­ces­sie gehou­den. Ik heb daar geen volle­dig over­zicht van, maar een paar kan ik er wel noemen:

  • In Laren wordt de Sint Jans­pro­ces­sie gehou­den (het is tevens St. Jans­feest). Om 11.00 uur vertrekt die uit de basiliek mid­den in het dorp, waarna om 12.00 uur de heilige Mis is op het kerkhof buiten de kom van Laren. Vandaar gaat de pro­ces­sie als sacra­ments­pro­ces­sie terug naar de basiliek. Hierbij zal ik aanwe­zig zijn
  • In Am­ster­dam vindt om 11.15 uur de plech­tige H. Mis met de aarts­bis­schop mgr. A. Dupuy, Apos­to­lisch Nuntius, en bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt plaats, waarna om 12.45 uur de pro­ces­sie uittrekt over de Am­ster­damse grachten...
  • In de grote kapel van Heiloo is de hoog­mis om 10.30 uur. Na afloop hier­van wordt de Sacra­ments­pro­ces­sie gehou­den door het park van het hei­lig­dom.
  • In de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo is de hoog­mis om 10.00 uur met even­eens een sacra­ments­pro­ces­sie door de straten.
Terug