Arsacal
button
button
button
button


Tiltenberg sluit studiejaar af

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 juni 2014 - 137 woorden
tijdens de barbecue....
tijdens de barbecue....

Met een tra­di­tio­nele Barbecue waarvoor de vrij­wil­li­gers en mede­wer­kers van het semi­na­rie wor­den uit­ge­no­digd, werd het studie­jaar in De Tilten­berg af­ge­slo­ten. Afscheid werd geno­men van mw. Gré Rood als huishou­de­lijk mede­wer­ker en van hulpkok Joram, die voor zijn stage een jaar op de Tilten­berg heeft gewerkt. De se­mi­na­risten vliegen nu uit naar stages, vakanties en keren af en toe weer, bij­voor­beeld voor het kin­der­kamp. Voor de Utrechtse se­mi­na­risten was het een definitef afscheid en dat is een ver­an­de­ring die voor het semi­na­rie grote ver­an­de­ringen mee­brengt. De bis­schop, mgr. J. Punt, heeft daarom de afgelopen dagen met de stu­den­ten en de staf ge­spro­ken over de maat­regelen die hij wil nemen om het semi­na­rie ook in de toe­komst een goede, pret­tige, vormende en aan­trek­ke­lijke plaats te laten zijn. Daarover wor­den in een later stadium wel nadere mede­de­lingen gedaan.

Terug