Arsacal
button
button
button


Hoop Award wordt voor de eerste keer uitgereikt op Katholieke Jongerendag

Gaat ie naar het bisdom Haarlem-Amsterdam?

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 28 juni 2014
Marius vd Knaap is staffunctionaris voor het Jongerenpastoraat in het bisdom
Marius vd Knaap is staffunctionaris voor het Jongerenpastoraat in het bisdom


De Hoop Award wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt op het KJD Festival. Deze prijs is een initiatief om inspirerend katholiek jon­ge­ren­werk in Neder­land beter zichtbaar te maken. Iedereen kon en mocht nomineren en dat is dan ook vol op gebeurd. Van de 22 initiatieven die werden opgegeven kwamen er maar liefst 6 uit ons bisdom Haarlem- Amsterdam waar we dan uiteraard ook hartstikke trots op zijn.

4 genomineerden

Uit de lijst van 22 initiatieven heeft de jury 4 initiatieven genomineerd die in aanmerking komen voor de HOOP award die zondag op het KJD Festival zal worden uitgereikt. Twee van de genomineerde initiatieven komen uit ons eigen bisdom; de Sant'Egidio gemeen­schap uit Amsterdam en de jongeren­groep Young Seven uit de regio Schagen. Wie er uit­ein­de­lijk zal winnen is nog even afwachten, maar er is een kans van 50% dat de eerste HOOP award een mooi plekje in ons bisdom gaat krijgen! De andere initiatieven die zijn genomineerd zijn: Het 4U! Festival van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) en het jongereninitiatief Meat & Eat uit Barneveld.

De lijst van alle 22 geselecteerde initiatieven, in willekeurige volgorde:

1: Groninger Studenten­parochie Sint Augustinus
2: Kindje Wiegen in Meppel
3: Paul en Sandra Scholey
4: Sant'Egidio Amsterdam
5: Jongeren­groep Young Seven
6: Jongeren­pro­gramma Stille Omgang
7: Matthijs Jansen
8: Paas3daagse gemeen­schap Emanuel
9: Frank Antonissen
10: Sanne van der Spek
11: Marnix Emanuel
12: Meet & Eat Barneveld
13: Gemeen­schap Shalom
14: www.jongekerk.nl
15: Bob Wegkamp
16: 4U! Festival
17: Aryo Breton van Groll
18: RK2J Rotterdam
19: RKJ Delft
20: Tour of Faith
21: Identity
22: Jong Katholiek Roosendaal

Wat is de HOOP award?

Om blij van te worden
De Hoop Award is een initiatief van Jong Katholiek, de landelijke jongerenafdeling van de Rooms Katholieke Kerk. De Award in het leven geroepen omdat Jong Katholiek vindt dat er ontzettend veel voor jongeren in onze kerk de moeite waard is om gezien te worden. Initiatieven, mensen, ideeën voor katholiek jon­ge­ren­werk die op zichzelf hoop geven aan onze kerk, waar we met z'n allen blij van worden!

Jaarlijkse Award
De Hoop Award wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt aan het initiatief dat in de ogen van de jury het meest hoopgevende is van alle genomineerde initiatieven. Iedereen kan en mag nomineren, er zijn geen voor­waarden ver­bonden aan het aantal mensen of groepen dat je nomineert. De nominaties worden bekeken op hun actualiteit en navolgbaarheid en worden daarna gepubliceerd op deze website.

De jury

De jury bestaat uit drie personen. Voorzitter is mgr. Mutsaerts, hulp­bis­schop van het bisdom 's-Her­to­gen­bosch en referent voor het jon­ge­ren­werk namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.
Het tweede jurylid is Danielle van Lith, juriste van de kerkprovincie, maar ook lerares levensbeschouwing op een middelbare school, met een hoop ervaring in de (christelijke) politiek en al jaren lang betrokken bij Stichting Present, een stichting die zich inzet om mensen die als vrij­wil­lig­er wat kunnen betekenen voor anderen te verbinden met mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Het derde jurylid is Beate Gloudemans. Beate is campagneleider bij de landelijke Adventsactie, maar heeft in de afgelopen jaren ook haar sporen verdient bij allerlei vormen van jon­ge­ren­werk. Zo was ze bij­voor­beeld ook lid van de landelijke kern­groep tijdens de Wereld­jonge­ren­dagen in Rio de Janeiro, waar zij onder andere de contacten met de media in haar pakket had.

En er is meer...

De winnaar van de Award ontvangt niet alleen het prachtige sieraad om een jaar lang trots te kunnen tonen. Aan hem of haar wordt ook aangeboden om in het najaar op de locatie waar de Award aan is toegekend, een ontmoetingsdag te organiseren in samen­wer­king met Jong Katholiek. Op die dag krijgt het winnende initiatief uitgebreid de moge­lijk­heid om zich te presenteren en kunnen anderen - uit het hele land - met elkaar in gesprek over hoopvol jon­ge­ren­werk in de Katholieke Kerk.

In samen­wer­king met...

De Hoop Award is een initiatief van Jong Katholiek, namens de zeven Neder­landse bisdommen. De Award wordt mede mogelijk gemaakt door Impulsar Grafisch Ontwerpers
De kosten voor de Hoop Award worden betaald met een deel van de opbrengst van de landelijke jon­ge­ren­col­lecte, die in november 2013 is gehouden in kerken door heel Neder­land.
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar hoopaward@jongkatholiek.nl U kunt ook bellen naar 030-2326923
De Hoop Award is een productie van Jong Katholiek, onder verant­woor­de­lijk­heid van het Secretariaat van het RK Kerk­ge­noot­schap (SRKK), postbus 13049 - 3507 LA - Utrecht.

Terug