Arsacal
button
button
button


Jongerengroep ‘Young Seven’ wint Hope Award op KJD

Uit de regio Schagen, bisdom Haarlem-Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 juni 2014
Young Seven krijgt de Award uitgereikt
Young Seven krijgt de Award uitgereikt

Jongeren­groep ‘Young Seven’ telt jongeren uit zeven parochies: Heerhugowaard-de Noord, Nieuwe Niedorp, Schagen, ’t Veld, Waarland, Wieringen en Wieringermeer. Zij bestrijken een groot gebied, zo'n 45 kilometer!

Maar dat maakt de groep ook extra leuk: je ontmoet andere mensen. En ‘Young Seven’ organiseert veel mooie, leuke, verdiepende activiteiten. De groep was een van de vier genomineerden voor de ‘HOOP Award’ een nieuw ingestelde prijs voor jon­ge­ren­werk en bleek op de KJD dag de winnaar.

De prijs werd tegen het einde van de middag uitgereikt door de vorozitter van de jury, jongerenbisschop mgr. Rob Mutsaerts. De award is ingesteld op initiatief van Jong Katholiek, de landelijke jongerenafdeling van de Rooms Katholieke Kerk. Jong Katholiek legt uit: “De Award in het leven geroepen omdat Jong Katholiek vindt dat er ontzettend veel voor jongeren in onze kerk de moeite waard is om gezien te worden. Initiatieven, mensen, ideeën voor katholiek jon­ge­ren­werk die op zichzelf hoop geven aan onze kerk, waar we met z'n allen blij van worden!”

Young Seven organiseert maandelijks verschillende soorten activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Jongeren kunnen zich digitaal aanmelden voor de activiteiten waaraan zij willen deelnemen.

Samenwerken

Vrijwel iedere parochie in Nederland moet het vandaag de dag met veel minder middelen doen dan enkele decennia geleden. Young Seven heeft daarom drie jaar geleden besloten de krachten te bundelen en als zeven parochies uit de regio Schagen samen te werken. Iedere parochie is om twee vrijwilligers gevraagd voor een bijdrage. Dat kan op verschillende manieren; als begeleider, maar ook als hulp bij het secretariaat, om aanmeldingen bij te houden, promotiemateriaal te ontwikkelen in de vorm van posters, een website, t-shirts enz. Ieder heeft een talent en kan worden ingezet!

Young Seven ziet dat er veel meer mogelijkheden zijn door samen te werken. De groep is vanzelfsprekend groter, waardoor er meer diversiteit is. Je kan ook een beroep doen op meer mensen. Financieel is het ook aantrekkelijk; er zijn zeven parochies die een bijdrage leveren aan Young Seven. Daardoor zijn kosten minder een probleem dan wanneer één parochie voor alle kosten moet opdraaien.

Lidmaat­schap

Young Seven moedigt de tieners aan om een lidmaat­schap aan te gaan voor 25 euro per jaar. Op die manier kun je zonder extra kosten mee doen met alle activiteiten. Dat is voordelig, want met de bus naar het KJD festival is bij­voor­beeld al € 30,-. Door lid te worden kan je voordeel oplopen tot meer dan 80 euro. En natuurlijk.. wanneer je eenmaal lid bent, dan is het wel zo leuk om ook aan de activiteiten deel te nemen. Bij je lidmaat­schap krijg je een echte ‘clubcard’ in de vorm van een bankpas voor in je portemonnee en een stempelkaart. Bij deelname aan een activiteit krijg je een stempel. Een volle stempelkaart levert een leuk gadget op; bij­voor­beeld een Young Seven t-shirt.

Visie

Voordat Young Seven is begonnen aan de daad­wer­ke­lijke uitvoering van het jon­ge­ren­werk hebben zij uitvoerig nagedacht over de visie achter hun jon­ge­ren­werk en over de concretisering daarvan. De visie van Young Seven laat zich zien in de volgende statements:

 • Jongeren onder­steunen bij hun eigen zoektocht in een open sfeer.
 • Activiteiten bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren.
 • Een open groep zijn, waar iedereen welkom is.
 • Activiteiten aanbieden waarbij verschillende leeftijds­groepen kunnen kennis­ma­ken met elkaars leefwereld.
 • Een bijdrage leveren aan het versterken van de samen­wer­king in de regio.
 • Een plek creëren voor jongeren, opdat ze zich gezien en gekend weten en zich onderdeel kunnen voelen van de geloofs­ge­meen­schap.
 • Door zinvolle en leuke activiteiten uitdagen om na te denken over de betekenis van geloof in het leven, in brede zin.
 • Verdieping m.b.t. geloof en leven laten ervaren, waardoor vooroordelen worden vervangen door de mogelijkheid daad­wer­ke­lijk een mening te kunnen vormen.
 • Aandacht besteden aan een per­soon­lijke relatie met God door te ervaren:
  • dat God liefde is, voor jezelf en voor een ander;
  • dat God nabij is in situaties van gebrokenheid en verlies;
  • dat God je de kans geeft om opnieuw te beginnen, na gemaakte fouten;
  • dat geloven ook betekent: geloven in een Toekomst;
  • dat de geloofstraditie een dragende grond kan zijn in je leven.
 • Ruimte maken voor de Geest door stilte-activiteiten en vormen van gebed.
 • Ervaren hoe rode draden van Bijbelverhalen en het eigen leven met elkaar kunnen kruisen/samenvloeien en de betekenis daarvan in je per­soon­lijke leven.
 • Ervaren dat in het omzien naar elkaar een ontmoeting kan ontstaan met jezelf, de ander en de Ander.

Reden voor nominatie

Young Seven is in verschillende aspecten uniek. Boven genoemde punten laten zien dat Young Seven durft te vernieuwen en naar buiten is gericht. Zij zijn bereid samen te werken en in staat om verbindingen te leggen tussen parochies onderling, het bisdom en landelijke evenementen. Zij laten in mijn ogen een mooi beeld van de Kerk zien; de Kerk als één lichaam. We zijn allemaal verschillend, maar hebben elkaar allemaal nodig. We kunnen niet zonder elkaar.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug