Arsacal
button
button
button
button


De zomer: tijd om te ontspannen, tijd voor God en andere vrienden...

Vacare....

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 6 juli 2014 - 334 woorden
Het Julianaklooster in Heiloo, plaats van retraite en bezinning...
Het Julianaklooster in Heiloo, plaats van retraite en bezinning...

De maan­den juli en de eerste helft van au­gus­tus zijn qua ver­ga­de­ringen en bijeen­komsten in het bisdom en de pa­ro­chies veel rusti­ger. Er is meer tijd om wat tot rust te komen, om vrien­den te bezoeken en de grootste Vriend te bezoeken in de retraite.

Voor mij­zelf gaat die retraite morgen beginnen. Een ander ini­tia­tief dat dit jaar - ik meen - voor de twaalfde keer plaats vindt is de pries­ter­vakantie: een ruime week om met collega's op vakantie te gaan waarvoor pries­ters zich kunnen intekenen. Dit jaar gaat de reis naar het zui­den van Beieren, een mooie lokatie aan de Chiemsee, van waaruit veel mooie plaatsen kunnen wor­den bezocht. De pries­ter­vakantie wordt door De Tilten­berg geor­ga­ni­seerd.

Ter in­spi­ra­tie voor de retraite een klein gedeelte uit de Richtlijn voor het gees­te­lijk leven, van Ludovicus Blosius, een mooi, klassiek werk dat vorig jaar in de ARCO reeks van Stich­ting de Boog is ver­sche­nen (be­stel­ling: info@deboog.nl):

“Verwerp onrust en ver­war­ring, en ver­trouw jezelf en alles zon­der aarzelen toe aan Gods voor­zienig­heid, en steun vast­besloten op Zijn goed­heid en ver­ge­ving en ver­trouw daar vol­ko­men op. Hij draagt immers zorg voor jou. Hij, aan wie jij het aller­dier­baarst bent, is ook degene die het meest je verlos­sing verlangt, en alles is voor Hem moge­lijk. Neem altijd je toevlucht in je moei­lijk­he­den tot de aller­gena­digste Jezus en tot de aller­zoetste, zijn Moeder de Maagd Maria, en smeek tot hen met grote aan­drang: zo immers zul je rust in je hart kunnen ver­krij­gen. Ja, zeker, mits jij jezelf en al je bezig­he­den in geloof bij de voor­zienig­heid van God neerlegt en op Hem zult steunen met een nederig en ongebroken ver­trouwen in het geloof dat Hij je hulp kan en wil geven. Alles zal beter gaan dan wanneer je dag en nacht vol zorgen en angs­tig je krachten opgebruikt.”

Dat is vacantie, vacare: vrij zijn voor...

Terug