Arsacal
button
button
button


De zomer: tijd om te ontspannen, tijd voor God en andere vrienden...

Vacare....

nieuws - gepubliceerd: zondag, 6 juli 2014
Het Julianaklooster in Heiloo, plaats van retraite en bezinning...
Het Julianaklooster in Heiloo, plaats van retraite en bezinning...

De maanden juli en de eerste helft van augustus zijn qua vergaderingen en bijeen­komsten in het bisdom en de parochies veel rustiger. Er is meer tijd om wat tot rust te komen, om vrienden te bezoeken en de grootste Vriend te bezoeken in de retraite.

Voor mijzelf gaat die retraite morgen beginnen. Een ander initiatief dat dit jaar - ik meen - voor de twaalfde keer plaats vindt is de priester­vakantie: een ruime week om met collega's op vakantie te gaan waarvoor priesters zich kunnen intekenen. Dit jaar gaat de reis naar het zuiden van Beieren, een mooie lokatie aan de Chiemsee, van waaruit veel mooie plaatsen kunnen worden bezocht. De priester­vakantie wordt door De Tiltenberg geor­ga­ni­seerd.

Ter inspiratie voor de retraite een klein gedeelte uit de Richtlijn voor het geestelijk leven, van Ludovicus Blosius, een mooi, klassiek werk dat vorig jaar in de ARCO reeks van Stichting de Boog is verschenen (bestelling: info@deboog.nl):

“Verwerp onrust en verwarring, en vertrouw jezelf en alles zonder aarzelen toe aan Gods voor­zienigheid, en steun vast­besloten op Zijn goedheid en vergeving en vertrouw daar volkomen op. Hij draagt immers zorg voor jou. Hij, aan wie jij het aller­dierbaarst bent, is ook degene die het meest je verlossing verlangt, en alles is voor Hem mogelijk. Neem altijd je toevlucht in je moeilijkheden tot de aller­genadigste Jezus en tot de aller­zoetste, zijn Moeder de Maagd Maria, en smeek tot hen met grote aandrang: zo immers zul je rust in je hart kunnen verkrijgen. Ja, zeker, mits jij jezelf en al je bezigheden in geloof bij de voor­zienig­heid van God neerlegt en op Hem zult steunen met een nederig en ongebroken vertrouwen in het geloof dat Hij je hulp kan en wil geven. Alles zal beter gaan dan wanneer je dag en nacht vol zorgen en angstig je krachten opgebruikt.”

Dat is vacantie, vacare: vrij zijn voor...

Terug