Arsacal
button
button
button


Herdenking van de slachtoffers en gebed voor de nabestaanden

viering in de kathedraal

overweging_bezinning - gepubliceerd: zondag, 20 juli 2014
298 lichtjes op een rij, ontstoken aan de paaskaars...
298 lichtjes op een rij, ontstoken aan de paaskaars...

Voorafgaand aan de zondagse Eucha­ris­tie­viering werden in de kathedrale basiliek van Sint Bavo de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne herdacht en werd voor de nabestaanden gebeden. Voor ieder slachtoffer werd een lichtje aangestoken, terwijl de titulair organist dr. Ton van Eck Schmücke dich o liebe Seele (BWV 654 - J.S. Bach) speelde.

Nadat de 298 lichtjes waren ontstoken, werd een minuut stilte gehouden, die werd afgesloten door een gezamenlijk gezongen "Mijn schild ende betrouwen...." uit het volkslied.

Ter inleiding op deze herdenking heb ik de volgende woorden gesproken (ook in de homilie heb ik stilgestaan bij de vliegramp en naar aanleiding van het evangelie over het onkruid en de tarwe gewaarschuwd voor onbeheerste reacties - zie vorige bericht):

Gedachteniswoord

We zijn allemaal geschokt door de ramp met de Boeing 777-200 van Malaysia Airlines, vlucht MH 17. Het nummer van deze rampvlucht zullen we niet gauw vergeten. Het is één van de tien grootste vliegtuigrampen uit de geschiedenis van de luchtvaart en de ramp waarbij de meeste Nederlanders zijn omgekomen. Bij de grote vliegramp die in 1977 op Tenerife plaatsvond, verloren170 Nederlanders het leven. Bij de ramp die nu heeft plaatsgevonden, zijn 298 slachtoffers te betreuren, onder wie 193 Nederlanders. 38 van hen komen uit ons bisdom:

Wij zijn geschokt omdat zo vele nietsvermoedende mensen, op weg naar hun vakantie, een congres, familiebezoek of andere zaken, ineens uit het leven werden weggerukt, door wat wel een daad van agressie geweest moet zijn.

Over het hoe en het wat kunnen wij ons hier niet uitspreken. We kunnen ons hier alleen maar aansluiten bij de autoriteiten die om de mede­wer­king van alle betrokkenen vragen om de lichamen te kunnen bergen, de bagage te kunnen verzamelen, een eerlijk en objectief onderzoek mogelijk te maken, de waarheid boven tafel te krijgen en de schuldigen voor het gerecht te brengen. Velen van ons weten uit eigen ervaring hoe belangrijk het voor familieleden en andere nabestaanden van de slachtoffers is om goede en duidelijke informatie te kunnen krijgen. Het verdriet wordt groter en zwaarder als je met allerlei vragen en onzekerheden moet blijven zitten.

Uit verwikkelingen met een dergelijke ramp van een passagiersvlucht in een eerdere onrustige politieke situatie (de oorlog in Irak), weten we dat we helaas niet zeker van kunnen zijn, dat zo’n onderzoek en goede zorg voor de nabestaanden worden gefaciliteerd. We kunnen dat vandaag alleen maar hopen en bidden en we moeten erop blijven aandringen, vanuit een oogpunt van recht­vaar­dig­heid en naasten­liefde.

We zijn geschokt en we voelen ons machteloos, tegenover deze ramp die zomaar ineens over zoveel mensen gekomen is. Wat wij vandaag kunnen doen en willen doen, dat is: meeleven met al die mensen die nu zo verdrietig, die nu radeloos zijn, die het eigenlijk niet kunnen geloven dat het waar is, dat zij hun dierbaren in de kracht van hun leven moeten afgeven. Ik heb de dag na de ramp even gebeld met de luchthavenpastor. Ik heb het maar niet lang gemaakt. Achter hem hoorde ik het huilen en krijsen van wanhopige mensen, van nabestaanden.

Wij zijn in deze situatie eigenlijk sprakeloos, kunnen alleen maar naast mensen gaan staan. Voor al deze geslagen en diep bedroefde mensen willen we bidden, aan hen allen willen we denken en hen aanbevelen bij Maria, onze hemelse moeder en voorspreekster, bij haar Zoon Jezus Christus onze Heer en middelaar, onze Verlosser. En we bidden ook voor de slachtoffers, 298 zijn het er, dat zij in die laatste momenten even tijd mogen hebben gehad om zich voor te bereiden op die volkomen andere reis, waarvan zij vermoedelijk nooit hadden gedacht dat die zo nabij zou zijn, op de voltooiing van hun levensreis. Laten we bidden dat zij in vrede mogen zijn, bij God in liefde geborgen.

Diaken drs. E. Fennis heeft daarna de herkomst van de slachtoffers van ons eigen bisdom aangegeven:

Amstelveen: 4 slachtoffers
Amsterdam: 5 slachtoffers
Haarlem: 5 slachtoffers
Hilversum: 10 slachtoffers
Hoofddorp: 3 slachtoffers
Middenmeer: 2 slachtoffers
Naarden: 4 slachtoffers
Volendam: 2 slachtoffers
Zwanenburg: 3 slachtoffers
Onder hen waren ook drie baby’s
Terug