Arsacal
button
button
button
button


Nationale rouw

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 juli 2014 - 173 woorden
de vlag halfstok voor het bisschopshuis
de vlag halfstok voor het bisschopshuis

Over het hele land lui­den klokken, zijn kerken geopend, hangen vlaggen halfstok, zijn mensen in gedachten en gebed verbon­den met de slacht­of­fers van de vliegtuigramp in het oosten van de Oekraïne en met degenen die zij achterlaten, diep bedroefd zijn en met allerlei vragen zitten.

In veel kerken van ons bisdom vin­den speciale her­den­kingen en vie­rin­gen plaats op deze dag of don­der­dag, zoals bij­voor­beeld in de Sint Urbanus­kerk in Dui­ven­drecht (don­der­dag­avond van 18.00-21.00 uur), in de Sint Vitus­kerk in Hilversum, in de koepel­kerk in Hoorn en op andere plaatsen. Heel veel kerken zijn bovendien van­avond of don­der­dag­avond open om een kaarsje op te steken en een intentie of gedachte in een gedenk­boek te schrijven, zoals bij­voor­beeld de Sint Nicolaas­basi­liek bij het Centraal Station in Am­ster­dam (don­der­dag­avond open van 19.00-20.30 uur). Ook de katho­lie­ke kerk­ge­le­gen­he­den in Am­ster­dam Zuid oost zijn op don­der­dag­avond open.

Ook op het bisdom denken we aan alle slacht­of­fers en aan degenen die nu zo verdrie­tig zijn, webid­den voor hen en dragen de heilige Eucha­ris­tie op voor hun intentie.

Terug