Arsacal
button
button
button


Missie in Zuid-Afrika

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 14 augustus 2014
bij het graf van diaken Quinton Peters
bij het graf van diaken Quinton Peters

Van 2 t/m 12 augustus heb ik Zuid-Afrika bezocht. Het was mijn vakantie maar wel een vakantie met een speciaal doel: bijna zeven jaar geleden overleden twee pasgewijde diakens van het bisdom in een auto-ongeluk, één van hen, Quinton Peters, was van Zuid-Afrikaanse afkomst. Regelmatig zijn in Zuid-Afrika seminaristen en priesters van het bisdom Haarlem-Amsterdam op missie geweest. Op dit moment waren er twee: seminarist Marco Cavagnaro en priester Pawel Banaszak, die beiden de Neocatechumenale Weg volgen. Redenen genoeg om naar het land van Nelson Mandela af te reizen.

Op de eerste dag van het bezoek heb ik geconcelebreerd bij een vormsel­viering met aarts­bis­schop William Slattery van Pretoria, bij wie ik mocht logeren. Het was voor mij een hele ervaring: mijn eerste, echt Afrikaanse viering met zang en dans van twee koren en een enthousiaste geloofs­ge­meen­schap en een vurige aarts­bis­schop die in de lokale taal de mensen bezielend toesprak. Het grootste deel van het bezoek vond in Kaapstad plaats, waar seminarist Marco Cavagnaro zijn ‘itinerantie’ (een soort missieperiode) aan het afsluiten was. Hij begint in september in zijn pastorale jaar in ons bisdom. Het was goed met hem een aantal dagen door te kunnen brengen.

Hier ontmoetten we de aarts­bis­schop, Stephen Brislin, die ons hartelijk ontving en we vierden de Eucha­ris­tie voor de Missiegezinnen van de Neocatechumenale Weg, voor het Redemptoris Mater-seminarie, in drie parochies van dit aartsbisdom, waaronder een viering waarvoor alle Neocatechumenale gemeen­schappen van Kaapstad waren uitgenodigd. Een bijzonder moment was het bezoek aan het graf van de verongelukte diaken Quinton, samen met diens pastoor. Daarna was er een bijeenkomst van de familie van Quinton. Mij werd duidelijk dat hij niet vergeten is en dat zijn gebed bij God in de hemel op veel momenten wordt gevraagd.

Het laatste gedeelte betrof een bezoek aan het bisdom Witbank. Helaas konden we vanwege de afstand de bisschop, mgr. Giuseppe Sandri, niet bezoeken, maar we werden hartelijk welkom geheten door de parochie van Hazyview, waar we steeds de heilige Mis vierden met de daar aanwezige zusters. In dit gebied is onze priester Pawel Banaszak een paar jaar werkzaam als missionaris en samen met bezochten we het Krugerpark en andere natuurgebieden als “God’s window” en de Lisbon Falls, terwijl Pawel vertelde over zijn missiewerk, zijn contacten en catehceses in verschillende parochies en de hartelijke wijze waarop hij in Zuid-Afrika was opgenomen.

Al met al was het een goede en leerzame ervaring van een land dat met allerlei problemen worstelt, zoals een hoge werkloosheid, grote verschillen tussen arm en rijk en - zeker in Kaapstad - opkomende secularisatie, maar dat tegelijk vol belofte is van een betere toekomst.

Van harte hoop ik dat die belofte vervuld mag worden, niet alleen materieel, maar ook in geestelijk opzicht.

Terug