Arsacal
button
button
button


Maria, je lijntje naar God

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 15 augustus 2014
Maria, je lijntje naar God

Op het hoogfeest van Maria Ten­hemel­op­neming was ik voor de heilige Mis in Heiloo, waar vele mensen naar toe waren gekomen om dit feest bij Maria te vieren. Na afloop maakten vele mensen gebruik van het Oesdom-terras om daar in het zonnetje koffie te drinken (of iets anders; zie foto)

Hierbij de homilie die ik hier heb gehouden

Homilie

Fijn dat u vandaag hierheen bent gekomen
om dit feest van Maria
bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo,
op kapel bij het Putje te vieren.
We vieren vandaag
een van de grootste Mariafeesten
dat Maria met lichaam en ziel
in de hemel is opgenomen.

Hoe kan dat, wat betekent dat, ?
zijn vragen die misschien ook in ons wel eens opkomen.
Oude overleveringen in allerlei talen
vertellen ons hoe Maria
bij haar heengaan, door de apostelen
uitgeleide werd gedaan
en dat zij op de derde dag
in de hemel werd opgenomen.

De eerste christenen vierden dit feest
en noemden het de “ transitus Mariae” ,
de overgang van Maria.
In 1950 werd de Ten­hemel­op­neming van Maria
tot vaste leer­stel­ling – Dogma – van de Katholieke kerk verklaard
door Paus Pius XII:
Maria is met ziel en Lichaam in de Hemel.

Die derde dag
waarop Maria tot leven gewekt
en in de hemel werd opgenomen,
volgens verhalen van de christenen
van de eerste eeuwen,
is natuurlijk een teken
dat zij verbonden was met Jezus , haar Zoon,
die op de derde dag verrezen was.
Maria had als moeder
voor haar Zoon geleefd,
zij was zich bewust geweest
van de grote zending
die Jezus kwam vervullen:
alle mensen te verlossen
en hen na dit leven thuis te brengen
in het huis van de Hemelse Vader.
Maria had Jezus ontvangen, hem gesteund
en zij was met Hem meegegaan
tot onder het kruis,
waar Jezus haar als moeder gaf
aan alle mensen.

Dat was haar zending geweest,
daarvoor had zij geleefd
en zij zal die zending voortzetten
tot aan het einde der tijden
door de gebeden en de noden van de mensen
bij God te brengen.

De Ten­hemel­op­neming van Maria
is dus een teken
dat Maria heel nauw met Jezus verbonden is
en met de Drie-ene God.
Roep haar maar met vertrouwen aan,
want Maria is een mens,
heel gewoon en eenvoudig
– “een arme dienstmaagd”, noemt zij zichzelf-
en zij is tegelijk je lijntje naar God.
Maria geeft hoop en vertrouwen.
Maria is eenvoudig
en daarom mogen wij ook eenvoudig zijn
in onze relatie met God.
Lang geleden, zo vertelt een oud verhaal,
was een oude man op weg
met zijn kar met paard ervoor,
maar onderweg reed hij over een kei
em brak een van de wielen af.
De man ing van armoe maar naast zijn kar zitten,
in de hoop dat zijn zoon hem zou komen zoeken.
Het was in de tijd
dat er nog geen mobiele telefoons waren.
Na een tijdje wilde de man gaan bidden om uitkomst,
maar hij was alle gebeden van zijn jeugd vergeten.
Toen zei hij tot God:
Ik ben alle gebeden vergeten,
maar weet U wat,
ik zal alle letters van het alfabet tien keer zeggen,
U weet en kunt toch alles,
U kunt er dan zelf wel
een mooi gebed van maken.
De man begon en God verscheen hem toen
- zo vertelt dit oud verhaal –
en Hij zei:
“Dit was het mooiste gebed,
dat ik vandaag heb gehoord.
Je gebeden zijn verhoord”.
Een gebed is mooi als het eenvoudig is en van harte,
in de geest van Maria.

Natuurlijk hebben we het allemaal weleens moeilijk,
er loopt bij ons allemaal wel eens een wiel van de wagen…..
we missen iemand, de gezondheid gaat niet goed,
er is iets met de kinderen, de kleinkinderen,
je wordt gepest op school
of je resultaten vallen tegen,
je wordt wegbezuinigd
of noem maar op.
We lopen vast, we kunnen niet goed verder.
Maria is dan de vrouw
naar wie we mogen kijken:
zij was haar man kwijt en haar Zoon,
zij stond alleen met vele vragen,
maar haar houding bleef altijd
wat zij ooit in dat ene woord had gezegd:
“Fiat”, “Laat het gebeuren;
Mij geschiede naar Uw Woord”,
En daarbij kwam die aansporing
om je open te stellen voor God
en in gebed en overweging
iets meer van Hem te begrijpen:
“Doe maar, wat Hij U zeggen zal”,
dat waren de laatste woorden,
die ons van Maria zijn overgeleverd.

Een tijdje geleden was ik op het strand.
Er stond een stevige wind
en een aantal mannen waren daar
aan het Kite-surfen:
op een surfplank je voort laten bewegen
met een soort vlieger in de handen.
Een machtige sport; je moet er sterk voor zijn
en de vlieger goed vasthouden en sturen.
Er waren ervaren surfers bij
en af en toe werden ze door de wind
en hun vlieger, hun Kite,
metershoog opgetild
om daarna weer rustig neer te komen.

Zo gaat het eigenlijk ook in ons geloof.
We hebben een lijntje naar boven.
Je moet sterk zijn, goed vasthouden
aan dat lijntje dat je met “boven” verbindt.
Onze Kite, onze vlieger is Maria,
de heilige Geest is onze wind.
Maria is voor ons een mens,
en toch is zij hoog verheven, bij God.
Onze band met Maria
geeft warmte en nabijheid aan ons geloof.
Als we haar vasthouden
kan de heilige Geest
in ons zijn werk doen,
ons optillen uit het alledaagse,
ons uitzicht geven
en een breder perspectief.

Want er is meer,
we moeten ons niet laten opsluiten in onszelf,
we zijn niet alleen met onze pijn of ons verdriet;
er is toekomst, een uitzicht.
En we zijn nog onderweg,
onderweg naar iets moois,
zoals deze dag ons wil voorhouden.
Want wat Maria heeft gekregen
met lichaam en ziel in de hemel,
dat is ook onze toekomst,
dat is ook onze bestemming.

Dus: laat je door Maria,
met de kracht van de heilige Geest
op tillen boven de golven die je leven teisteren.
Kijk naar boven, kijk om je heen;
er is meer dan ons eigen verdriet,
meer dan ons eigen wereldje
en alles is in Gods hand.
Dus ga door,
dankbaar en met vertrouwen….
Zoals Maria ons heeft voorgedaan.

Amen

Terug