Arsacal
button
button
button


Don Bosco: goede herder voor jongeren in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 augustus 2014
bij Don Bosco Amsterdam
bij Don Bosco Amsterdam

Vrijdag­middag 29 augustus heb ik een kennis­ma­kingsbezoek gebracht aan de pater Dominiek en Pedro, twee Salesianen van Don Bosco, en de medewerkers van Don Bosco Amsterdam, die met de beide paters de projecten Don Bosco Samen, Don Bosco Jonathan en Straatvisie bezielen, waarover zij mij deze middag hebben verteld.

Het was mooi om te horen hoe na het plotselinge overlijden van pater Harrie Kanters het Salesiaanse jongerwenwerk weer is opgekapt, op uitdrukkelijke wens ook van het generaal bestuur van de Salesianen in Rome. De beide paters, één Vlaming en een Mexicaan, hopen dan ook dat de orde nog een Salesiaan be­schik­baar zal stellen, nu onlangs een derde pater Amsterdam heeft verlaten.

Intussen gaan de projecten door met de vaste medewerkers en een vijftigtal vrijwilligers: er worden contacten gelegd, buurten verkend, activiteiten georga­ni­seerd (voor met name jonge alleenstaande moeders en dak- en thuisloze jongeren) jongeren gevormd (door andere jongeren voor uitzending gedurende een periode naar een project in een ont­wik­ke­lingsland). Het zijn prachtige initiatieven waardoor iets goeds wordt gedaan en mensen vanuit een gelovige inspiratie naast jongeren gaan staan en hen als een vriend begeleiden, vanuit het 'preventief systeem' van Don Bosco.

De beide Salesianen lieten mij ook het huis zien met de eenvoudige maar mooie kapel waar zij bidden en ’s morgens de Eucha­ris­tie vieren. Onder het altaar stond een icoon, door een Salesiaan ‘geschreven’, van Christus als de goede Herder. Het verloren schaap waarover Hij zich vol liefde buigt is hier... een jongere. Daar sloten we het bezoek af met gebed en zegen.

Van harte hoop ik dat het veel goede vrucht mag dragen.

Meer informatie

Meer informatie is ook te vinden op de website www.donboscoamsterdam.nl

Terug