Arsacal
button
button
button


Jan Ros 12½ jaar bij het bisdom

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 september 2014
De heer Jan Ros (naast hem zijn dochters) wordt toegesproken
De heer Jan Ros (naast hem zijn dochters) wordt toegesproken

Op vrijdag 12 september - feest van de Naam van Maria en sterfdag van mgr. H. Bomers - werd in het Haarlemse bisschops­huis gevierd dat de heer Jan Ros 12½ jaar bij het bisdom werkzaam is. Hij werd toege­sproken door de kanselier drs. Eric Fennis - op diens gebruikelijk geestige wijze - en door de bisschop, mgr. dr. Jozef M. Punt, die de heer Ros een bijzonder kunstwerk uit de Koptische kerk aanbood.

Medewerkers van het bisdom en de naaste familie­leden van de heer Ros waren aanwezig om dit te vieren. Ook oud-vicaris-generaal mgr. drs. Martin de Groot was aanwezig om de jubilaris te feliciteren.

De taken van de heer Jan Ros zijn bijzonder veel­zijdig: hij geeft leiding aan de huis­houding en ‘technische dienst’ en werkt daarnaast op de financiële afdeling, onder meer als ambtelijk secretaris van de Raad voor Economische Aange­legen­heden. Zo is hij het eerste aanspreek­punt bij alles wat er op ICT-gebied mis kan gaan en toch blijft hij altijd opgewekt.

Ad multos annos!

Terug