Arsacal
button
button
button
button


Rozenkransgebed voor de synode over het gezin

5 oktober

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 september 2014 - 189 woorden
rozenkrans bidden voor de synode over het gezin
rozenkrans bidden voor de synode over het gezin

Van 5-19 ok­to­ber van dit jaar wordt een buiten­gewone bis­schop­pen­synode over het gezin gehou­den, die een jaar later van 4-25 ok­to­ber 2015 zal wor­den gevolgd door een algemene bis­schop­pen­synode over het­zelfde thema. Doel van de synode is het de schoon­heid en de waarde van het huwe­lijk naar voren te brengen, zoals die uit naar voren komen uit de ver­kon­di­ging van Jezus Christus, die de angst doet ver­dwij­nen en de hoop voedt, aldus kar­di­naal L. Baldisseri, de se­cre­ta­ris generaal van de synode.

Ter voor­be­rei­ding op deze be­lang­rijke gebeur­te­nis wor­den de gelo­vi­gen uit­ge­no­digd te bid­den, met name op zon­dag 5 ok­to­ber wanneer de synode begint. Omdat de ok­to­ber­maand de rozen­krans­maand is, hebben bis­schop­pen­con­fe­ren­ties en anderen - zoals de web­si­te www.katho­liek­ge­zin.nl - opge­roe­pen op die dag de rozen­krans voor deze intentie te bid­den.

Op de web­si­te van de pau­se­lijke Raad voor het Gezin zijn stel­ling­namen van een heel aantal kar­di­na­len en bis­schop­pen te lezen ten aanzien van de vragen die de synode - van­zelf­spre­kend in een­heid met de katho­lie­ke leer - zal bespreken:

Terug