Arsacal
button
button
button


Eeuwige professie ‘blauwe zuster’ in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: maandag, 15 september 2014
Na afloop van de viering
Na afloop van de viering

Op het feest van Kruisverheffing, zondag 14 september, legde een jonge Nederlandse religieuze, zuster Maria Foederis Arca Bolwerk, in Heiloo haar eeuwige professie af, waardoor zij definitief als religieuze is opgenomen in het Instituut “Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará”, in Nederland beter bekend als de “blauwe zusters”.

Zuster Foederis Arca legde de drie geloften af van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid en een bijzondere vierde gelofte van toe­wijding aan Maria, tegenover God en de algemeen overste Moeder Maria de Anima Christi van Eijk. De feestelijke Eucha­ris­tie­viering werd opge­luis­terd door de zang van de zusters. De Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt was de celebrant en onder meer vader abt van Egmond en ikzelf hebben geconcelebreerd. Bijna dertig medezusters alsmede een heel aantal priesters en vele gelovigen waren naar de grote kapel op het heiligdom in Heiloo gekomen om dit bijzondere moment mee te maken.

Na afloop was er een receptie in het Juliana­klooster.

Van harte wens ik zuster Foederis Gods rijke zegen toe: dat haar roeping haar steeds met vreugde mag vervullen en vrucht mag dragen!

Terug