Arsacal
button
button
button


Kerkbesturen op studiedag

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 september 2014
Workshop met mr. drs. Reinier Russell
Workshop met mr. drs. Reinier Russell

Zaterdag 20 september werd de kerk­besturen­dag van het bisdom Haarlem-Amsterdam gehouden in het diocesaan centrum in Heiloo. Vele aanwezigen waren nieuwe kerk­bestuurs­leden (waar­voor de dag in eerste instantie was bedoeld), maar gelukkig waren er ook veel ‘oud­gedienden’, die de kerk­besturen­dag zagen als een mooie dag van gebed, ontmoeting en om ‘bij te spijkeren’. Bijna zeventig leden van parochie­besturen (zoals de kerk­besturen ook wel worden genoemd) waren gekomen om zich te laten toerusten voor hun taak.

Voorafgaand aan de studie­dag was er gelegen­heid om de heilige Eucha­ris­tie mee te vieren, waarvan de meeste kerk­bestuurs­leden gebruik maakten. De Koreaanse martelaren, die op deze dag liturgisch worden gevierd, waren daarbij een inspirerend voorbeeld: overwegend leken die in drie christen­vervolgingen in de negentiende eeuw hun leven hebben gegeven, nadat het geloof en het kerk-zijn in de eeuwen daarvoor door leken getrouw was doorgegeven, zonder de hulp van priesters, die toen het land niet konden binnen­komen.Ook het evangelie van het zaad dat wordt uitgestrooid, soms met veel vrucht, vaak ook niet, was toepasselijk op deze dag. Ik hoefde de kerk­bestuurs­leden alleen maar op te roepen dat goede zaad te blijven uitstrooien en zich niet te laten ontmoedigen omdat het nogal eens op harde rotsgrond of in ondiepe grond valt.

De dag begon met een inleiding van mij over het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een parochie, die aan alle deelnemers werd aangereikt. De inleiding heb ik afgesloten met het schetsen van een beeld van de missionaire kerk die we in de toekomst steeds meer moeten worden, met een bijzondere aandacht voor het betrekken van niet-kerkse mensen bij activiteiten, voor de catechese, voor vormings­cursussen waarvan er heel wat door het bisdom worden aangeboden en voor de bijzondere spirituele plaatsen in ons bisdom. Speer­punten voor het bisdom is daarbij - behalve de geloofs­opbouw- ook de caritas.

Drs. Mirjam Spruit ("Gemeen­schaps­opbouw en evangelisatie"), mr. Marieke Wijnbeld ("Diocesane regeleingen"), Joris van Gerven ("Automatisering en Navision"), mr. drs. Reinier W.L. Russell ("Goed bestuur: bent U er klaar voor?") en mw. Baukje Stam ("NIeuwe impulsen voor Kerkbalans") verzorgden daarna twee rondes workshops om de kerk­bestuurders gelegenheid te geven zich in een aantal aspecten van hun taak te verdiepen.

Terug