Arsacal
button
button
button


Amsterdamse Vredeskerk viert feest

nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 september 2014
Wilfried Kemp spreekt de parochianen toe
Wilfried Kemp spreekt de parochianen toe

De Amsterdamse Vredes­kerk - “Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede” - vierde deze zondag haar 90 jarig bestaan. De kerk werd op 7 augustus 1924 geconsacreerd. Ook was het tien jaar geleden dat het vernieuwde kerk­plein in gebruik werd genomen. Reden voor een mooi feest met een buurtmarkt op dat tien jarige kerk­plein.

Allerlei ac­ti­vi­teiten waren er geor­ga­ni­seerd en ik was getuige van een mooie dag waarop gemeen­schap met elkaar in de parochie en met de buurt werd gevierd. Ook de Al Shaddai gemeen­schap - een Filippijnse katholieke geloofs­ge­meen­schap die in de Vredes­kerk samen komt - was aanwezig en liet van zich horen.

Van harte heb ik de parochie gefeliciteerd en gewenst dat zij een doeltreffende gemeen­schap zou mogen blijven waarin jongeren, ouderen en mensen die midden in het leven staan met elkaar verobnden zijn en hun gaven delen tot opbouw van de parochie onder de bescherming van Maria.

Terug