Arsacal
button
button
button


Parochie Amstelland gaat van start

nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 september 2014
Parochie Amstelland gaat van start

Op 21 september werd in de Titus Brandsmakerk in Amstelveen gevierd dat de nieuwe gefuseerde R.K. Parochie Amstelland van start ging: één parochie met vijf geloofs­ge­meen­schappen. Aan de ene kant betekende het een omzien in weemoed: de parochie in Amstelveen zal niet langer toevertrouwd zijn aan de Carmelieten, hoewel gelukkig de Carmeliet pastoor Tom Buitendijk in de parochie werkzaam blijft. Maar vooral een positief uitzien naar de toekomst voerde de boventoon.

Daartoe kregen de aanwezige kaderleden de Apos­to­lische Exhortatie Evangelii Gaudium van paus Franciscus uitgereikt: een stimulans om 'erop uit te gaan', niet in de eigen gemeen­schap besloten te blijven. In een toespraakje heb ik de nieuwe parochie dat van harte toegewenst: open staan naar buiten, nieuwe mensen die wat verder af staan van het kerkelijk gebeuren bij de kerk proberen te betrekken, ook door bredere activiteiten, aandacht voor de caritas om armen bij te staan en in hen het gelaat van Christus te zien, bijzondere aandacht ook voor geloofs­vor­ming en vorming van gelovigen die de zending van de kerk mee kunnen dragen.

Daarbij heb ik bijzonder gewezen op de vormings­moge­lijk­heden die De Tiltenberg biedt om gekwalificeerde vrijwilligers voor te bereiden. Tevens heb ik de vele vrijwilligers bedankt, waarbij in het bijzonder een drietal namen werden gememoreerd: de helaas overleden Theo Tiemessen, die veel voor de parochie, met name in Bovenkerk heeft gedaan; de heer Peter Verstraten, die vijfentwintig jaar actief is voor de kerk, onder meer lange jaren als voorzitter van het regio­bestuur en de heer Harry Lammers, die naast veel andere taken bijzondere zorg heeft gehad voor de goede overdracht van de St. Annakerk.

Van harte wensen we de nieuwe parochie en het pastorale team Gods zegen toe en een goede, mooie toekomst samen!

Terug