Arsacal
button
button
button


Geslaagde dag van ‘Opgroeisymposium’

SGP-voorman spreker op katholieke dag

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 september 2014
Theologie van het lichaam: waar ging het mis?
Theologie van het lichaam: waar ging het mis?

Bijna honderd mensen kwamen op zaterdag 27 september in Hilversum bij elkaar voor het Opgroei­symposium over seksua­li­teit als opgave. Vooral verloofden en ouders van jonge gezinnen waren gekomen voor de lezingen van een drietal hoofd­sprekers en voor een viertal mini-lezingen. Meest opvallende spreker was de SGP voorman Kees van der Staaij. Ik bezocht de dag op het einde en maakte de vespers mee en de slot­borrel waar ik veel enthousiaste reacties hoorde.

Van 10.30 uur tot 16.00 uur waren de deelnemers bijeen om zich te bezinnen op vragen rond geloof en opvoeding, alsmede het omgaan met seksua­li­teit. Prof. William Newton sprak over thema’s die een theologie van het lichaam raken en Gods plan met mensen. Gabriella Buirma ging in op de vraag wat dit betekent voor de omgang van ouders met hun kinderen. Kees van der Staaij ging in op de maat­schappij, de praktijk waarin de kinderen worden opgevoed.

In de middag volgden de mini-lezingen van weer­baar­heids­trainer Monica Meertens, redacteur van WEET Kees van Helden, voorzitter van Sensiplan en pro-lifer Pierre Hernalsteen de schrijfster van ‘Mijn school is katholiek’, Martha Hoffenkamp, waarna de dag werd afgesloten met de vespers in de mooie Sint Vitus kerk, waar ik bijna drie jaar geleden de bisschops­wijding mocht ontvangen.

Volgens alle deelnemers die ik heb gesproken, was het een zeer geslaagde dag.

Terug