Arsacal
button
button
button


Kapittel van Gent op bezoek in Haarlem

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 oktober 2014
Bisschop en kapittel van Gent aan de maaltijd met kapittelleden van Haarlem
Bisschop en kapittel van Gent aan de maaltijd met kapittelleden van Haarlem

Het is een oude traditie dat het kathedraal kapittel van het bisdom van Gent en het kapittel van het bisdom Haarlem-Amsterdam iedere twee jaar een uitwisseling hebben, de ene keer in Gent, de andere keer in Haarlem, bij gelegenheid van het feest van de heilige Bavo, patroon van de kathedralen van beide bisdommen. Dit jaar is het Gentse kapittel van zaterdag op zondag 4-5 oktober in Haarlem.

De Bisschop van Gent, mgr. Luc van Looy voerde de Gentse delegatie aan. Hij is hoofd­cele­brant en predikant op het Sint Bavofeest in de kathedraal.

Ter gelegenheid van de ontmoeting wordt een pastoraal bezoek georga­ni­seerd waardoor de deelnemers aan het programma - een vertegen­woor­diging van de kannunniken van beide kapittels - kennis kunnen maken met initiatieven in het betreffende bisdom. Dit jaar stond een bezoek caritas-activiteiten in Amsterdam op het programma.

Op zaterdag­avond was er daarna een maaltijd in het bisschopshuis (foto).

Terug