Arsacal
button
button
button


Oudezijds 100 een oecumenische communiteit in dienst van de armen

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 oktober 2014
in gesprek met Oudezijds 100...
in gesprek met Oudezijds 100...

Met de bisschop en het kapittel van Gent bezochten we (het Haarlemse kapittel) op zaterdag 4 oktober de gemeen­schap Spe Gaudentes aan de Oudezijds Voorburgwal 100. Deze oecumenische gemeen­schap van gehuwden en ongehuwden leeft een leven van gebed op basis van de drie evangelische raden en van inzet van de armen, met name de onge­do­cu­menteerden (degene die geen officiële documenten bezitten zoals paspoort en verblijfsvergunning) voor wie een dokterspost, medische en tandheelkundige hulp wordt verzorgd.

De vaste leden van de gemeen­schap doorlopen alle fasen die kenmerkend zijn voor een klooster­ge­meen­schap - postulaat, noviciaat enzovoorts - en zij wonen in één van de zes panden die de gemeen­schap bezit aan de oudezijdsvoorburgwal, midden in de rosse buurt van Amstersam. Twee maal per dag komen zij bijeen voor gebed in de kapel met een cirkel­vor­ming patroon in de vloer - met in het midden de heilige Geest boven het Woord van God - waardoor duidelijk wordt gemaakt dat de mensen 'buiten' misschien wat verder af staan, maar wel tot de kring behoren: er is maar één soort mensen. Op zondag gaat ieder lid naar de eigen kerk. De prior is een Anglicaans priester, Rik Florentinus, die de beide kapittels samen met de Rooms Katholieke Sjoerd, eveneens lid van de gemeen­schap, ontving en getuigde van het evangelisch vuur en de liefde voor Maria die in de gemeen­schap leeft, samen met een acceptatie van ieder mens als beeld van God.

Na de ontmoeting en een rondleiding, werden we weer naar buiten gelaten, in het 'red light district'. Maar we namen wel een stukje authentieke evangelische inspiratie en bezieling mee...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug