Arsacal
button
button
button
button


Luisterrijke ‘Evensong’ in Amsterdamse basiliek

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 oktober 2014 - 141 woorden
Intrede van de Chorale
Intrede van de Chorale

In de Am­ster­damse basiliek van St. Nicolaas bij het Centraal Station wordt iedere zater­dag­mid­dag om 17.00 uur een ‘Evensong’ gehou­den, een vesper-ach­tige vie­ring, met psalmen en lezingen en met prach­tige zang. Na de onderbre­king van­wege de zomer, zijn deze vie­rin­gen op 4 ok­to­ber weer van start gegaan, in aanwe­zig­heid onder meer van de bis­schop van Gent, mgr. Luc van Looy, en het Gentse en Haar­lemse kapit­tel. Zelf was ik er ook bij aanwe­zig. Ook een veer­tigtal Duitse stu­den­ten nam aan de vie­ring deel.

De zang werd dit keer ver­zorgd door de Chorale van de basiliek, onder lei­ding van dirigent Michael Hedley. De prach­tige zang en de eerbie­dige wijze waarop alles wordt uitge­voerd, maken deze vie­rin­gen tot een mooie, rijke gebeur­te­nis. Het was daarom niet ver­won­der­lijk dat de kerk op dit mis­schien ongebruike­lijke tijdstip toch goed gevuld was met vooral jonge mensen.

Terug