Arsacal
button
button
button
button


Bavofeest in Haarlemse kathedraal

met de bisschop en het kapittel van Gent

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 oktober 2014 - 114 woorden
groepsfoto aan het einde van de Eucharistieviering
groepsfoto aan het einde van de Eucharistieviering

Op zon­dag 5 ok­to­ber werd in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo te Haar­lem het jaar­lijkse feest van Sint Bavo gevierd. Eenmaal in de vier jaar komen daarvoor de bis­schop en het ka­the­draal kapit­tel van Gent naar Haar­lem en dat was dit jaar het geval: mgr. Luc van Looy sdB was hoofd­cele­brant en predi­kant in de hoog­mis waarin de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Jozef Punt en ikzelf con­ce­le­breer­den met de proost van het kapit­tel, mgr. Joop Stam, en de Gentse kanun­niken.

Na de hoog­mis die door het ka­the­drale koor werd opge­luis­terd, gaven de koorle­den nog een klein benefiet­con­cert om hun koorreis naar Engeland, met onder meer uit­voe­ringen in de ka­the­draal van York, gesponsord te krijgen.

Terug