Arsacal
button
button
button


Bavofeest in Haarlemse kathedraal

met de bisschop en het kapittel van Gent

nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 oktober 2014
groepsfoto aan het einde van de Eucharistieviering
groepsfoto aan het einde van de Eucharistieviering

Op zondag 5 oktober werd in de kathedrale basiliek van Sint Bavo te Haarlem het jaarlijkse feest van Sint Bavo gevierd. Eenmaal in de vier jaar komen daarvoor de bisschop en het kathedraal kapittel van Gent naar Haarlem en dat was dit jaar het geval: mgr. Luc van Looy sdB was hoofd­cele­brant en predikant in de hoogmis waarin de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jozef Punt en ikzelf concelebreerden met de proost van het kapittel, mgr. Joop Stam, en de Gentse kannunniken.

Na de hoogmis die door het kathedrale koor werd opge­luis­terd, gaven de koorleden nog een klein benefiet­con­cert om hun koorreis naar Engeland, met onder meer uitvoeringen in de kathedraal van York, gesponsord te krijgen.

Terug