Arsacal
button
button
button
button


Authentieke lampen kathedraal gerestaureerd

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 oktober 2014 - 117 woorden
De heer Eggenkampo (rechts) toont de lamp (links) in de bisschopssacristie
De heer Eggenkampo (rechts) toont de lamp (links) in de bisschopssacristie

Na afloop van de Hoogmis op het Sint Bavo­feest gaf de heer W. Eggen­kamp aan de Gentse bis­schop en kannuniken een rond­lei­ding over de restuaratie van de ka­the­draal. Bin­nen­kort begin een nieuwe fase en zal het schip van de kerk wor­den gerestaureerd.

Daartoe wordt over een week of twee het transept en het hoog­koor af­ge­slo­ten en geschikt gemaakt om daar de Eucha­ris­tie­vie­ringen voort te zetten. Opmer­ke­lijk waren de pas-gerestaureerde ori­gi­nele lampen van de ka­the­draal. Ze zijn ooit in Jugendstil-trant speciaal voor de ka­the­draal vervaar­digd.

Ze had­den me altijd zwarte metalen con­struc­ties geleken, die nau­we­lijks aan­dacht vroegen, maar nu blijken het prach­tige zilveren en koperen ontwerpen te zijn, zoals hiernaast op de foto de lamp van de bis­schopssacristie.

Terug