Arsacal
button
button
button


Felicitaties aan de Aartsbisschop

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 januari 2012
Felicitaties aan de Aartsbisschop

Op 6 januari is in Rome door paus Benedictus XVI aange­kondigd dat op 18 februari aanstaande het consistorie zal plaats­vinden waarin mgr. W.J. Eijk, aarts­bisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Bis­schop­pen­conferentie, tot kardinaal zal worden gecreëerd. De Nederlandse bis­schop­pen hebben reeds hun hartelijke felicitaties aan het adres van mgr. Eijk uitgesproken, die ik op deze plaats natuurlijk graag herhaal. In de heilige Mis en in het gebed zal ik Gods zegen vragen opdat mgr. Eijk als kardinaal zijn toegenomen verant­woorde­lijk­heden en inzet voor de paus en de universele Kerk met de bijstand en het licht van de heilige Geest zal kunnen vervullen tot eer van God.

De foto geeft het moment weer tijdens de bisschops­wijding dat mgr. Eijk mij de handen oplegt.

Terug