Arsacal
button
button
button


Nieuwe ridder in de orde van Sint Sylvester

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 oktober 2014
uitreiking onderscheiding van Sint Sylvester
uitreiking onderscheiding van Sint Sylvester

Op vrijdag­mid­dag 10 oktober mocht ik in het bisschops­huis de pauselijke onder­scheiding ‘ridder in de orde van sint Sylvester’ uitreiken aan de heer Herman van Bemmelen (* 1946) voor zijn inzet in tal van katholieke organisaties. De onder­scheiding werd hem opgespeld door zijn echt­genote, zonder wie dit alles niet mogelijk was geweest, zoals de nieuwe ridder ruiterlijk erkende.

In de eigen parochie in Uithoorn was de heer Van bemmelen lid van de redactie van het parochieblad, van de Raad van kerken, secretaris en later vice-voorzitter van het parochie­bestuur, website van de parochie, organisatie Taizé vieringen, penning­meester. Daar stond hij ook midden in een moeilijke problematiek rond de sluiting van de Schans­kerk die voor de Uithoornse katholieke gemeen­schap een zware tijd is geweest.

Daarnaast was er zoveel meer: de kersverse ridder was een fervent basket­baller en betrokken bij ver­schil­lende clubs; zo was hij mede-oprichter en bestuurslid van de R.K. Basketbal­ver­eni­ging TOP te Amstelveen en penning­meester bij Basketbal­vereniging Slotermeer; In 1969 werd de vereniging Noeta mede door de heer Van Bemmelen opgericht. Hij is betrokken bij de Stichting Katholieke Jeugdbelangen Uithoorn, sinds 1980.

Landelijk is hij betrokken bij de Stichting Communicantes als penning­meester, een initiatief dat gericht is op de bevordering van com­mu­ni­ca­tie tussen Oost- en West-Europa, bemiddeling tussen donoren (ordes en con­gre­ga­ties) en instantie in Oost-Europa die steun nodig hebben. Als Penning­meester is hij eindverant­woordelijk voor de correcte uitvoering en het beheer van de projecten. Ook was hij lang actief als bestuurslid, penning­meester en later lid van de Raad van Toezicht van de R.K. Scholen­gemeen­schap Thamen en van Iris, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Haarlem, Heemstede, Haarlemmermeer en Uithoorn.
Ook in andere organisatie was en is hij actief voor Kerk en maat­schappij.

Kerk, sport, hulp aan Oost-Europa, jon­ge­ren­werk, onderwijs: Voor deze vele vormen van inzet is met de pauselijke onder­scheiding waardering uitge­sproken aan de heer Van Bemmelen.

Terug