Arsacal
button
button
button


impulsdag catechese

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2012
impulsdag catechese

Vandaag, zaterdag 21 januari, heb ik een gedeelte van de impulsdag voor catechese in Heiloo meegemaakt: veel enthousiaste mensen uit alle delen van het bisdom Haarlem-Amsterdam - en zelfs daarbuiten - waren aanwezig om nieuwe ideeën en nieuwe 'spirit' op te doen voor het apostolaat waar zij mee bezig zijn: catechese geven. Een zeer belangrijke taak in onze tijd...

De jongste doel­groep waarvoor een eigen catecheseproject vertegen­woor­digd was op deze dag, waren de kinderen vanaf drie jaar (catechese van de goede herder). Jong geleerd.... Want dat is een groot probleem: de kennis van ons mooie geloof is bij veel mensen minimaal. En onbekend maakt onbemind.

Als je dieper mag doordringen in de rijkdom van het geloof, gaat het veel meer voor je betekenen. En dan is er natuurlijk nog de moeilijkheid dat wij westerse mensen het heel moeilijk vinden om over ons geloof te spreken, ik bedoel niet in een discussiesfeer, maar vanuit het hart: wij zeggen niet gemakkelijk iets gelovigs, iets godsdienstigs; zelfs als ons hart er vol van is, loopt de mond er nog niet zo gemakkelijk van over.

In Afrika of Latijns Amerika ligt dat volkomen anders. Daarom was het voor mij een bijzonder positief teken dat de twee workshops op de impulsdag die gingen over de eigen beleving en spiri­tua­li­teit en het getuigen daarvan, het drukst bezocht werden.

Terug