Arsacal
button
button
button
button


Met je gezin naar Rome...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 november 2014 - 65 woorden
een unieke kans, een uniek programma...
een unieke kans, een uniek programma...

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam staat nieuws over de bisdom­bede­vaart naar Rome. Eerder meldde ik al de speciale moge­lijk­heden voor jon­ge­ren, maar nu is ook de gezins­folder beschik­baar, want er is een speciaal gezins­pro­gram­ma en kor­tingen voor gezinnen, zie de infor­matie op de web­si­te van het bisdom.

Terug