Arsacal
button
button
button


Met je gezin naar Rome...

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 november 2014
een unieke kans, een uniek programma...
een unieke kans, een uniek programma...

Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam staat nieuws over de bisdom­bedevaart naar Rome. Eerder meldde ik al de speciale mogelijk­heden voor jongeren, maar nu is ook de gezins­folder beschik­baar, want er is een speciaal gezins­programma en kortingen voor gezinnen, zie de infor­matie op de website van het bisdom.

Terug