Arsacal
button
button
button


Deken Cassee 70 jaar

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 november 2014
velen kwamen deken Cassee feliciteren...
velen kwamen deken Cassee feliciteren...

Er zullen weinig mensen zijn die zoveel gasten op hun verjaardag krijgen: een kerk vol! Deken Ton Cassee heeft zijn 70e verjaardag bereikt en dat is gevierd: de Mariakerk was vol mensen uit het dekenaat Haarlem en de parochie van Heems­kerk om deze mijlpaal te gedenken. Eerst met een feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring en daarna met Vietnamese loempia's.

Van de H. Mis heb ik nog voldoende meegemaakt om een kinderkoor fraai te horen zingen en lovende woorden te horen spreken aan het adres van de populaire deken van het Haarlemse dekenaat, tevens pastoor van Heems­kerk. Onder de aanwezige priesters nogal wat oud-kape­laans en priesters, diakens en pastoraal werkers uit het dekenaat, dat een-derde van het bisdom Haarlem-Amsterdam beslaat. Na de viering was er gelegenheid te feliciteren en elkaar met en hapje en drankje te ontmoeten. Het was een mooie gelegenheid om bijeen te zijn en deken Cassee te bedanken voor zijn inzet en hem van harte toe te wensen: alle goeds, gezondheid en Gods zegen! Ad multos annos!

Terug