Arsacal
button
button
button


Zes diakens gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam

In H. Vituskerk te Hilversum

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 november 2014
Na afloop van de plechtigheid: de nieuwe diakens met de bisschop
Na afloop van de plechtigheid: de nieuwe diakens met de bisschop

Zes kan­di­da­ten ontvingen op 15 november de H. Diaken­wijding uit handen van mgr. dr. Jozef Punt in de H. Vitus­kerk in Hilversum, vier kan­di­da­ten werden tot permanent diaken gewijd, twee anderen werden diaken gewijd met het oog op hun priester­wijding op zaterdag na Pinksteren van het komend jaar. Een mooie sfeervolle plechtigheid, die velen bijeen bracht en waarbij onder meer ook mgr. J. van Burgsteden en ik con­ce­le­breerden.

De kan­di­da­ten voor het permanent diakonaat waren van heel ver­schil­lende achtergrond: Paul Bindels is directeur-eigenaar van een machine­fa­briek en wordt onbezoldigd diaken, Rob Polet is als diaken werkzaam in de Sint Nicolaas­basi­liek en de binnenstads­parochie van Amsterdam, Toon Jorink is aangesteld in een aantal dorpen in West-Friesland: Nieuwe Niedorp, ’t Veld, Waarland, Eric Wiss werkt als geestelijk verzorger in zorgin­stel­lingen van de Stichting Sint Jacob in Haarlem. De beide 'transeünt' diakens - die ‘overgaan naar’ het priester­schap - waren Andrea Geria, werkzaam in de parochies in het Gooi van Blaricum en Huizen, Bussum en Naarden, en Marco Cavagnaro die in Hoorn en omgeving is aangesteld. Deze laatste twee nieuwe diakens volgen de Neocatechumenale Weg (Redemptoris Mater­semi­narie) en hebben in De Tiltenberg gestudeerd.

De Bisschop wees er in zijn homilie op dat iedere dienst in de Kerk, dus ook het diakonaat, gebaseerd is op drie pijlers: het geloof, de liefde en het gebed. Die drie maken het diakonaat tot een waarachtige herderlijke dienst en moeten ook voortdurend worden gevoed.

Van harte wensen we de nieuwe diakens proficiat!

Terug