Arsacal
button
button
button


Professioneel Beheer en Bestuur in de Kerk

Folder verschenen!

nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 december 2014
de cursusfolder
de cursusfolder

Op initiatief van het bisdom Haarlem-Amsterdam, de stichting KSBW en de Vrije Uni­ver­si­teit Amsterdam wordt het komend jaar een cursus gehouden voor (toekomstige) bestuurs­leden van kerk­besturen en Parochiële Caritas Instel­lingen. Dezer dagen verscheen de folder, die bij het bisdom Haarlem-Amsterdam te verkrijgen is. De cursus vindt plaats op vier zater­dagen (14 februari, 25 april, 19 september en 14 november) in het Diocesan Centrum in Heiloo.

De Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijns­werk heeft ervaring met dit soort cursussen en neemt de kosten voor haar rekening waardoor het voor vrijwil­ligers die toch al vaak veel van hun tijd aan de Kerk geven, niets kost. Ook hopen we jongeren te interesseren om deze cursus te volgen en zich als kerk­bestuurder in te gaan zetten. Niet alleen het fiancieel beheer krijgt de nodige aandacht, ook de financiële draag­vlak­vergroting (fondsen­werving) en het cultureel erfgoed, alsmede het missionaire aspect staan op het programma. Een team aan erkende specialisten op deze terreinen zal de cusussen verzorgen en het geheel wordt afgerond met de uitreiking van een certificaat.

Over vermogens­beheer spreken drs. E. Duijsens, algemeen econoom van het bisdom, en mr. drs. R. Russell (KSBW). Het cultureel erfgoed krijgt de aandacht van ir. P. Houben, bisdomarchitect en dr. A. de Kruijf van het Museum Catharijne­convent. Het belangrijke thema maat­schappelijke en financiële draag­vlak­vergroting wordt behandeld door prof. dr. Th. Schuyt van de Vrije Uni­ver­si­teit en drs J. van Gerven en drs. B. Stam; Beheer en bestuur van een kerkelijke organisatie wordt besproken door mr. M. Wijnbeld, die meer op de juridische aspecten ingaat, en prof. dr. L. Meijs van de Erasmus-univer­siteit in Rotterdam, die met name de kerk als vrijwilligers­organisatie in het vizier zal hebben. De laatste ontmoeting is gewijd aan de toekomst mewt drs. M. Spruit, coördinator geloofsopbouw van het bisdom en ing. P. Donders, die één van de opriochters is van het inter­nationaal werkende coaching­bureau Xpand Inter­national.

Informatie, folders en opgave bij drs. M. Frederiks, staf­medewerker kerkopbouw van het bisdom Haarlem-Amsterdam, e-mail: mfrederiks@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of 023-5112600

Terug