Arsacal
button
button
button


Mooie ervaringen...

nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 januari 2012
Mooie ervaringen...

De afgelopen week mocht ik paus Benedictus XVI ontmoeten, voor de eerste keer als bisschop. Het was maar een korte ontmoeting aan het einde van de algemene audiëntie, waarin de paus mij alle goedsa teowenste voor de uitoefneing van het bisschopsambt. "Het is een moeilijk veld, maar er gebeurt daar ook veel goeds", vatten hij zijn indruk van het bisdom samen. Ook gisteren - zaterdag 28 januari - en vandaag waren dagen van mooie ervaringen. Zaterdag op het feest van de heilige Thomas van Aquino, was ik aanwezig bij installatie van mgr. J. Liesen als bisschop van Breda. Hij werd geïnstalleerd in aanwezigheid van drie van zijn voor­gangers: mgr. H. Ernst, Mgr. M. Muskens en Mgr. J. van den Hende. Het was een mooie plechtigheid waarin veel hartelijke woorden werden gezegd en daarna volgde een zeer drukke receptie. Het was duidelijk dat mgr. Liesen van harte welkom wordt geheten in het bisdom waaruit hij vandaan komt. Van harte wensen we hem Gods rijke zegen toe opdat de Heer zijn dienstwerk zeer vruchtbaar zal maken.

Vandaag - zondag 29 januari - heb ik de H. Mis in de St. Bavo kathedraal gevierd die ook op de televisie is uitgezonden. Het onvolprezen kathedrale koor zorgde weer voor prachtige zang. Na afloop van de Mis heb ik geruime tijd telefonische reacties van mensen beantwoord. Voor veel mensen betekent de TV-mis bijzonder veel, dat merk ik wel. Veel mensen hebben me deelgenoot gemaakt van hun eigen pijn en verdriet. Ik neem hun intenties graag mee in het rozenkransgebed van deze dag.

Op deze site is de homilie na te lezen.

(op de foto: leden van het kathedrale koor voor de Mis)

Terug