Arsacal
button
button
button
button


Mooie ervaringen...

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 januari 2012 - 279 woorden
Mooie ervaringen...

De afgelopen week mocht ik paus Bene­dic­tus XVI ont­moe­ten, voor de eerste keer als bis­schop. Het was maar een korte ont­moe­ting aan het einde van de algemene au­diën­tie, waarin de paus mij alle goedsa teowenste voor de uitoefneing van het bis­schops­ambt. "Het is een moei­lijk veld, maar er gebeurt daar ook veel goeds", vatten hij zijn indruk van het bisdom samen. Ook gis­te­ren - zater­dag 28 januari - en vandaag waren dagen van mooie erva­ringen. Zater­dag op het feest van de heilige Thomas van Aquino, was ik aanwe­zig bij in­stal­la­tie van mgr. J. Liesen als bis­schop van Breda. Hij werd geïnstalleerd in aanwe­zig­heid van drie van zijn voor­gan­gers: mgr. H. Ernst, Mgr. M. Muskens en Mgr. J. van den Hende. Het was een mooie plech­tig­heid waarin veel harte­lijke woor­den wer­den gezegd en daarna volgde een zeer drukke receptie. Het was dui­de­lijk dat mgr. Liesen van harte welkom wordt geheten in het bisdom waaruit hij vandaan komt. Van harte wensen we hem Gods rijke zegen toe opdat de Heer zijn dienst­werk zeer vrucht­baar zal maken.

Vandaag - zon­dag 29 januari - heb ik de H. Mis in de St. Bavo ka­the­draal gevierd die ook op de tele­vi­sie is uitgezon­den. Het onvolprezen ka­the­drale koor zorgde weer voor prach­tige zang. Na afloop van de Mis heb ik geruime tijd tele­fo­nische reacties van mensen beant­woord. Voor veel mensen betekent de TV-mis bij­zon­der veel, dat merk ik wel. Veel mensen hebben me deel­ge­noot gemaakt van hun eigen pijn en verdriet. Ik neem hun intenties graag mee in het rozen­krans­ge­bed van deze dag.

Op deze site is de homilie na te lezen.

(op de foto: leden van het ka­the­drale koor voor de Mis)

Terug