Arsacal
button
button
button


Bedankt dat jullie zijn ingegaan op Gods roeping!

In het Redemptoris Mater-seminarie

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 december 2014
aan het einde van de Eucharistieviering
aan het einde van de Eucharistieviering

Vrijdag­avond 12 december was ik voor de heilige Eucha­ris­tie en de maaltijd in het Redemptoris Mater­semi­narie in Nieuwe Niedorp, waar twintig se­mi­na­risten wonen van de Neocatechumenale Weg die voor het bisdom Haarlem-Amsterdam de priester­oplei­ding volgen en aan De Tiltenberg studeren. Ik heb hen bedankt dat zij zijn ingegaan op Gods roeping en hun leven willen geven aan Christus en de Kerk.

Het evangelie in de Eucha­ris­tie­vie­ring was van de dag: Mt. 11, 16-19 over de kinderen op het markt­plein die willen dat iedereen naar hun pijpen danst. Daarmee vergelijkt Jezus de mensen die kritiek hebben op Johannes de Doper omdat die het één doet en op Jezus Christus omdat Hij het andere doet.In onze houding tegenover God kunnen we soms zijn wanneer we mopperen over wat ons overkomt. Maar in het evangelie is het méér: Johannes was een boetgezant die opriep tot bekering en diens levensstijl was over­een­komstig: hij leidde een sober leven van boete en gebed. Jezus is de bruidegom en Hij kwam om met Zijn volk een nieuw verbond te sluiten en een bruiloftsmaal te vieren. Daarbij hoort vreugde, feest, eten en drinken.

Het gaat er dus ook om dat de mensen Johannes en Jezus niet aanvaarden, erkennen en waarderen in de eigenheid vann hun roeping en dat komt helaas vaak voor in de Kerk. Nieuwe initiatieven, nieuwe gaven en charisma's ontmoeten steeds veel kritiek van allerlei mensen die er iets op aan te merken hebben. Misschien is er soms ook iets aan te merken, maar dat zou in een sfeer van broederlijkehid en begrip moeten gebeuren en - wat het voornaamste is - gelovigen en a fortiori de priesters moeten een open oog en hart hebben voor de gaven die de heilige Geest aan de Kerk schenkt en daarbij hoort een geest van elkaar en andere initiatieven afkraken zeker niet. Voor een priester of toekomstig priester is dat een belangrijk iets: heb een open oog en een open hart voor de gaven en charisma's die God aan Zijn volk schenkt.

Tenslotte heb ik de se­mi­na­risten bedankt dat zij zijn ingegaan op Gods roeping en gekomen zijn met het verlangen om hun leven te geven en in dienst te stellen van Christus en de Kerk. Natuurlijk is het seminarie ook een plaats en de opleiding een tijd waarin de roeping nader moet worden onderscheiden en dat kan er soms ook toe leiden dat een se­mi­na­rist moet besluiten toch een andere weg te gaan. Dat is niet erg. Maar de generositeit die onder dat ingaan op Gods roeping zit die is fundamenteel en het is belangrijk om die het hele leven te bewaren. De grote verleiding, bekoring is om een beetje voor jezelf te houden en een beetje aan God te geven. Dat is een verleiding waarmee iedere priester te maken heeft, dat geldt ook voor mijzelf. Maar we zijn geroepen om alles te geven met een genereus hart en naar het voorbeeld van Maria.

Twee se­mi­na­risten van dit seminarie zijn onlangs diaken gewijd en bereiden zich voor op de priester­wijding.

Terug