Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe priesterraad bijeen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 16 december 2014 - 176 woorden
Een deel van de priesterraad tijdens de Vespers
Een deel van de priesterraad tijdens de Vespers

De nieuwe pries­ter­raad kwam in het bis­schops­huis bijeen op dins­dag 16 de­cem­ber. Afgelopen no­vem­ber von­den de verkie­zingen plaats waaraan de dio­ce­sane pries­ters en de pries­ters met een zen­ding in het bisdom kunnen deel­ne­men.

Op 21 no­vem­ber wer­den de stemmen geteld, waarna de gekozen leden wer­den bena­derd met de vraag of zij hun verkie­zing en of benoe­ming door de bis­schop wil­den aan­vaar­den. Enkele leden maken qualitate qua deel uit van de pries­ter­raad.

Na de ver­ga­de­ring wer­den de vespers gebe­den en was er een gezellig samen­zijn. Ook de leden van de oude pries­ter­raad die niet herkozen waren, had de bis­schop hier­voor uit­ge­no­digd.

Gekozen zijn: de pries­ters F. Bun­scho­ten, J. Granneman, F. Brigitha, S. Mar­can­tog­nini, N. van der Peet, L. Neders­tigt, S. Koppers, J. Dresmé, C. van Lent, P. Vlaar; membra nata zijn ikzelf en Vica­ris J. Vriend. Door de bis­schop wer­den als auditores bij de ver­ga­de­ring gevraagd: mgr. J. van Burg­ste­den sss, Vica­ris G. Bruggink en Rector L. Georges.

Nu de leden zijn gevraagd en de eerste bij­een­komst is geweest zal nog offi­cieel mede­de­ling wor­den gedaan aan het presbyterium.

Terug