Arsacal
button
button
button


Nieuwe priesterraad bijeen

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 16 december 2014
Een deel van de priesterraad tijdens de Vespers
Een deel van de priesterraad tijdens de Vespers

De nieuwe priesterraad kwam in het bisschopshuis bijeen op dinsdag 16 december. Afgelopen november vonden de verkiezingen plaats waaraan de diocesane priesters en de priesters met een zending in het bisdom kunnen deelnemen.

Op 21 november werden de stemmen geteld, waarna de gekozen leden werden benaderd met de vraag of zij hun verkiezing en of benoeming door de bisschop wilden aanvaarden. Enkele leden maken qualitate qua deel uit van de priesterraad.

Na de vergadering werden de vespers gebeden en was er een gezellig samenzijn. Ook de leden van de oude priesterraad die niet herkozen waren, had de bisschop hiervoor uitgenodigd.

Gekozen zijn: de priesters F. Bunschoten, J. Granneman, F. Brigitha, S. Marcantognini, N. van der Peet, L. Nederstigt, S. Koppers, J. Dresmé, C. van Lent, P. Vlaar; membra nata zijn ikzelf en Vicaris J. Vriend. Door de bisschop werden als auditores bij de vergadering gevraagd: mgr. J. van Burgsteden sss, Vicaris G. Bruggink en Rector L. Georges.

Nu de leden zijn gevraagd en de eerste bijeenkomst is geweest zal nog officieel mededeling worden gedaan aan het presbyterium.

Terug