Arsacal
button
button
button


Recht, Religie en Samenleving - Themanummer Kerkelijk onroerend goed verschenen

Tijdschrift over canoniek recht en Kerk-Staat

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 18 december 2014
Recht, Religie en Samenleving - Themanummer Kerkelijk onroerend goed verschenen

Woensdag 17 december was de Redactieraad van het tijdschrijft Recht, Religie en Samenleving dat door uitgeverij Larcier in Brussel wordt uitgebracht. Het tijd­schrift dat twee maal per jaar verschijnt, bespreekt allerlei thema’s die de verhouding Kerk en Staat raken alsmede nieuwe ont­wik­ke­lingen op het gebied van het canoniek recht. Dezer dagen verscheen een themanummer over religieus onroerend goed.

Tot de thema’s die worden besproken horen vragen rond godsdienstvrijheid, uitspraken van het Europees hof over vragen die de godsdienst raken, kerkelijk strafrecht en seksueel misbruik, onttrekken van een kerk aan de eredienst, het Belgisch eredienstenrecht enzovoorts.

Het laatst verschenen nummer is geheel gewijd aan vraagstukken rond kerkelijk onroerend goed. Kurt Martens legt alle kerkrechtelijke spelregels uit, Frank Judo gaat in op de rol van de overheid bij het beheer van religieus onroerend erfgoed, Luc Machon bespreekt de taxatie en Maarten De Clercq gaat in op enkele aandachts­punten bij vervreemding.

Voor de komende nummers staan onder andere vragen rond de zongenaamde ANBI-regeling op het programma, de rol van de burgerlijke overheid ten aanzien van de godsdiensten en verschillende ont­wik­ke­lingen in het canoniek recht.

Het tijd­schrift is te bestellen bij uitgeverij Larcier, e-mail: abo@larciergroup.com en kost € 95,- per jaar.

Terug