Arsacal
button
button
button


Een paar mooie dingen...

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 februari 2012
Een paar mooie dingen...

Deze week kwamen enkele berichten naar buiten over misbruik. Dat maakt treurig en beschaamd, zeker als je je realiseert hoe lang mensen met zo'n ge­schie­de­nis van wat hen is aangedaan hebben rondgelopen en wat het heeft aan­ge­richt. Gelukkig zijn er daarnaast ook goede berichten over de katholieke kerk te melden, dat zouden we soms bijna vergeten. Een paar mooie dingen uit de afgelopen week.

Maandag 6 februari was ik bij de maandelijkse wil­li­brorddag op het seminarie De Tiltenberg in Vogelenzang. De jaarlijkse Thomaslezing werd die dag gehouden door de nieuwe doctor Lambert Hendriks, docent en vicerector in Rolduc, en vijf kan­di­da­ten ontvingen de aan­stel­ling tot acoliet: een kandidaat voor het priester­schap en vier voor het permanente diaconaat. Zij allen staan al vrij dicht bij de afsluiting van de studie en Deo volente bij de wijding.

Vandaag kreeg ik bovendien het mooie bericht dat een vriend en klasgenoot van de middelbare school dit jaar de diaken- en priester­wijding hoopt te ontvangen. Hij is al vele jaren fran­cis­caan. Het was voor mij een grote vreugde te horen dat hij nu zich geroepen voelt om een nieuwe stap te zetten in antwoord op wat de Geest van God in hem heeft los gemaakt.

Een ander bijzonder moment was de uitvaart van pastoor J. Laan, die vele jaren pastoor van Duivendrecht is geweest. Ik heb hem in zijn  laatste jaren als pastoor geassis­teerd en ben later een drietal jaren admini­strator (zeg maar: tijdelijk pastoor) van zijn parochie geweest. Hij was een man van gebed, een man ook van grote trouw aan de kerk, voor velen een goede leidsman en biechtvader. Mgr. Eijk, die afkomstig is uit deze parochie en veel goeds van pastoor Laan ondervonden heeft, deed de uitvaart en gaf een mooi getuigenis van het voorbeeld van deze priester die heel eenvoudig en arm leefde. Pastoor Laan werd bijna 89 jaar oud.

Terug