Arsacal
button
button
button


Deken ziet om naar een jaar van krimp en... nieuwe initiatieven

Nieuwjaarsreceptie dekenaat Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 13 januari 2015
(click op de foto voor een tweede plaatje)
(click op de foto voor een tweede plaatje)

Het dekenaat Amsterdam hield op 13 januari een nieuwjaars­bij­een­komst met een gebeds­viering in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein en een receptie in de aanpalende ruimten van het Mozeshuis, waar de Gemeen­schap van Sant’Egidio begonnen is met activiteiten met de armen. Vele mensen uit het dekenaat waren gekomen om de nieuwjaarstoespraak van deken Ambro Bakker sma te horen en mw. drs. Dea Broersen te feliciteren die 25 jaar als coördinator voor dekenaat en bisdom werkzaam is. Voor mij was het een gelegenheid om veel mensen uit het dekenaat te ontmoeten.

De gebedsdienst werd prachtig opge­luis­terd met zang en cello door Vincent de Lange en met orgelspel van Ross Luescher. De deken stond in zijn toespraak stil bij de gebeur­te­nissen in de grote wereld en memoreerde de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. In het kerkelijk gebeuren trekt de aandacht en energie van velen de herstructurering van de parochies in fusies en samen­wer­kings­ver­banden, die nu formeel bijna gereed is. Maar als de nieuwe structuur tot stand is gekomen begint het eigenlijke werk pas van naar elkaar toegroeien en alles goed op elkaar afstemmen, zodat er nieuw elan kan ontstaan voor de bood­schap van het evangelie.

Dat vraagt tijd en betekent voor veel vrijwilligers veel inzet, waar de deken allen hartelijk voor bedankte. Behalve krimp zijn er ook gelukkig mooie nieuwe inititatieven. Zo werden er niet alleen kerken gesloten, er werden er ook drie geopend in het dekenaat. Hij memoreerde tien priesters, diakens en andere kerkelijke medewerkers die in het afgelopen jaar gestorven waren en een band hadden met het dekenaat. De toespraak is na te lezen op de website van het dekenaat Amsterdam. Aan het einde van de gebedsdienst bedankte hij zeer hartelijk drs. Dea Broersen die al zoveel jaren een hartelijke, stabiele en betrouwbare factor is in het dekenaat.

Na de gebeds­viering in de onlangs opnieuw als kerk gewijde ruimte, volgde een gezellige receptie in het Mozeshuis. Degenen die wat langer konden blijven, hadden daarna gelegenheid het gebed van Sant’Egidio bij te wonen, dat iedere dinsdag en vrijdag­avond om 20.00 uur in de kerk wordt gehouden.

Terug