Arsacal
button
button
button
button


Een kerk vol jonge mensen....

vormselvieringen in Volendam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 januari 2015 - 158 woorden
één van de Volendamse vormselgroepen van vorig jaar
één van de Volendamse vormselgroepen van vorig jaar

Op zater­dag­avond 24 januari vond in de Maria­kerk in Volen­dam de pre­sen­ta­tie­vie­ring van de vor­me­lin­gen plaatsen: een kerk vol jonge mensen die in de ko­men­de weken het vormsel­sa­cra­ment gaan ont­van­gen, kwam zich presen­te­ren en zij kwamen zich voor­be­rei­den op de dag waarop zij het sacra­ment van de heilige Geest zullen ont­van­gen.

Op dins­dag 27 januari, don­der­dag 29 januari, dins­dag 3 februari, don­der­dag 12 februari en dins­dag 17 februari zal ik opnieuw naar Volen­dam gaan om de vor­me­lin­gen daar in ver­schil­lende vie­rin­gen dit sacra­ment toe te dienen.

Op deze avond van hun pre­sen­ta­tie heb ik er de nadruk op gelegd dat we allemaal de kracht van de heilige Geest nodig hebben; ook rijke of bekende mensen bij wie het allemaal ge­mak­ke­lijk lijkt te gaan hebben de ver­lich­ting van de heilige Geest nodig. Wat wij zien is meestal de buiten­kant van mensen, in het diepste van onze ziel zijn we allemaal be­hoef­ti­ge mensen die Gods gaven nodig hebben en mogen bid­den: “Kom, heilige Geest!”.

Terug