Arsacal
button
button
button


Stand: meer dan 700 deelnemers Romebedevaart

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 februari 2015
drs. Mirjam Spruit is druk bezig....op naar Rome!
drs. Mirjam Spruit is druk bezig....op naar Rome!

De inschrijvingstermijn voor de Rome­bede­vaart van het bisdom Haarlem-Amsterdam was tot 1 februari j.l.. Dat betekent dat de inschrijvingen nu grotendeels verwerkt zijn; tot nu toe zijn er 716 inschrijvingen gerealiseerd. Drs. Mirjam Spruit, coördinator van de dienst Geloofsopbouw, coördineert ook de organisatie van deze reis, samen met reisorganisator VNB.

Nog niet alle inschrijvingen zijn verwerkt, maar dit geeft al een vrij goed en definitief beeld. Voor wie nu zich nog aanmeldt, zal de organisatie natuurlijk nog zijn best doen, maar een garantie dat men meekan, wordt niet op voorhand gegeven.

Het is geweldig mooi dat zoveel mensen uit het bisdom deze bijzondere reis willen meemaken en samen op weg gaan naar de eeuwige Stad, zoals Rome wel wordt genoemd. Het is voor ons bisdom een prachtige gelegenheid om te groeien in ‘Samen Kerk’-zijn. We zijn alle pastoors, diakens, pastoraal werkers, catechisten, coördinatoren en vrijwilligers dankbaar die hun best hebben gedaan om deze bedevaart onder de aandacht te brengen.

De bis­schop­pen zullen deze bedevaartsreis begeleiden. Zelf hoop tenminste op de heenweg de busreis mee te maken en zo een heel aantal deelnemers onderweg al te ontmoeten. We kijken er naat uit! 129 personen hebben zich tot nu toe opgegeven om met de buste reizen. Zij zullen onderweg verschillende mooie en interessante plaatsen aandoen, zoals de Dom van Speyer en de opera-stad Verona. De rest van de groep zal per vliegtuig afreizen. Onder hen zijn de leden van het kathedrale koor en 492 andere pelgrims. Onder de honderden deelnemers zijn 50 jongeren, 40 tieners en 40 kinderen en de 95 jonge leden van het kathedrale koor. Ruim 30 % van de deelnemers zal onder de dertig jaar zijn.

Terug