Arsacal
button
button
button


Eerste exemplaar Kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing aangeboden

voor godsdienst/lkevensbeschouwing op PABO's

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 februari 2015
aanbieding van de kennisbasis
aanbieding van de kennisbasis

Op vrijdag 6 februari kreeg ik in Den Bosch voor de Sint Jan van het VKLO (Vereniging Katholieke Leraren­opleidingen) bestuur (Astrid Venes, Jan Heijmans ern Winfried Roelofs, bijgestaan door adviseur Jan Arts) het eerste exemplaar van de uitgave van de Kennisbasis Godsdienst / levens­beschouwing overhandigd, die door het werk van een project­groep tot stand is gekomen in overleg met de bis­schop­pen.

Het initiatief tot deze kennisbasis is in overleg met mijzelf als bisschop-referent genomen door de VKLO die docenten godsdienst / levens­beschouwing wil inspireren en uitdagen om leer­krachten te leren werken binnen de katholieke traditie van de basis­school. De kennis­basis biedt een toegang om centrale concepten van het geloof vanuit een context te leren ontdekken en hanteren. Die centrale contexten zijn: het ervaren van trans­cendentie, het ervaren van contingentie en het ervaren van traditie. In een appendix zijn de thema's - centrale inhouden van het katholieke geloof - opgenomen die met behulp van deze contexten betekenisvol worden voor met name de PABO-studenten, die het vak godsdienst / levens­beschouwing geven op de basisscholen. De appendix geeft de centrale thema's van het geloof aan die essentieel zijn voor het behalen van de katholieke akte van bekwaamheid.

De totstand­koming van het tweede deel van de kennis­basis is in overleg met de bis­schop­pen tot stand gekomen en te danken aan een project­groep waarvan deel uit maakten: Elizabeth Bodden Hosang, Leontien Dekker, Mipo Descheemaeker, Liesbeth Stalmeier, Peter Teune en Marcel Zagers. Elizabeth Boddens Hosang en Liesbeth Stalmeier waren hiervoor door de bis­schop­pen voorgedragen. De bisschop­pelijk gedelegeerden zijn betrokken in het project van implementatie van de kennisbasis en de daarop­volgende visitatie.

De kennisbasis is te bestellen bij het VKLO

Terug