Arsacal
button
button
button


Slot restauratie Kerk van de Anima feestelijk gevierd

Hier ligt de Nederlandse paus begraven

nieuws - gepubliceerd: maandag, 16 februari 2015
Beeld van de viering (1) en (click, 2) met de rector en de Nederlanders in het College
Beeld van de viering (1) en (click, 2) met de rector en de Nederlanders in het College

Het college van Santa Maria dell’Anima en de bijbehorende kerk hebben allerlei lijnen naar Neder­land, in verleden en heden. Die zijn al begonnen bij de stichting in 1386 door een echtpaar uit Dordrecht en krijgen nu gestalte in drie in Rome studerende priesters die in het college verblijven, waarvan Antoine Bodar de meest bekende is. Zondag 15 februari werd feestelijk gevierd dat de res­tau­ra­tie van de kerk is afgesloten met een plechtige Eucha­ris­tie­viering en een maaltijd die mede ter ere van de nieuwe Duitse kardinaal Karl-Joseph Rauber (* 1934) werd gegeven.

Vele priesters uit Rome kwamen con­ce­le­breren in de Mis die door de bisschop van Würzburg, Friedhelm Hofmann, werd opgedragen. Ook mgr. Wiertz en ikzelf hebben bij deze gelegenheid gecon­ce­le­breerd. Rector Franz Xaver Brandmayr sprak woorden van dank aan allen die voor deze res­tau­ra­tie hadden gewerkt. Ook de Neder­landse ambas­sa­deur bij de H. Stoel, prins Jaime de Bour­bon de Parme, was bij de plechtigheid aanwezig.

De kerk heeft voor de Neder­landse gemeen­schap een bijzondere betekenis: de enige Neder­landse paus Adrianus VI heeft hier zijn laatste rust­plaats gevonden, evenals de eerste Neder­landse kardinaal. Voordat het Neder­lands college in Rome was opgericht studeerden priesters uit Neder­land daar, onder hen de latere kardinaal Bernardus Alfrink. De laatste jaren ontvangt het college opnieuw Neder­landse priesters die in Rome studeren.

Terug