Arsacal
button
button
button


Stof zijt gij....

Aswoensdag in het bisschopshuis

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 17 februari 2015
Verbranding van de palmtakken tot de as van aswoensdag
Verbranding van de palmtakken tot de as van aswoensdag

De veertigdagentijd begint, tijd van vasten, gebed en caritas. Tijd van bezinning, omkeer en een nieuw begin. Het askruisje ontvangen we als een teken dat we beseffen dat we vergankelijke mensen zijn, dat we ons niet groter moeten maken dan we zijn, dat we genadebrood eten...

“Zo spreekt God de Heer: Keert tot mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde...” (Joel, 2, 12vv.)

Ook op het bisdom is de as voorbereid door het verbranden van de palmtakken, die na Palm­zondag vorig jaar op de kruisbeelden waren gestoken als teken van eerbied voor dat kruis dat ons mensen de over­win­ning geeft op zonde en dood. Majordomus Jan Ros heeft die taak op zich genomen (zie foto). In de heilige Mis die in het bisschopshuis om 12.30 uur wordt gevierd zal die as gezegend worden en opgelegd met de woorden “Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren” of: “Bekeert u en gelooft in het evangelie”.

Terug