Arsacal
button
button
button


Estafettekaars voor solidariteit door het bisdom

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 februari 2015

Aan het einde van de Aswoensdag­viering in het Bisschopshuis heb ik een Estafettekaars overgedragen aan ver­te­gen­woor­digers van het samen­wer­kings­ver­band Clara en Franciscus in Amsterdam Oost. Deze kaars gaat tijdens de veertigdagentijd rond door het bisdom als teken van solidariteit en ver­bondenheid met parochies, niet alleen in het eigen bisdom, maar door de vastenaktie vooral met plaatsen en parochies die onze hulp bijzonder nodig hebben.

Ieder jaar stelt de Dienst Caritas van het bisdom een bijzondere kaars ter beschikking als oproep tot en uitdrukking van de solidariteit en ver­bondenheid met de armsten vanuit het licht van Christus.

Dit jaar staat Sri Lanka centraal in de Vastenaktie van het bisdom, een land dat geteisterd is geweest door burger­oor­log van ver­schil­lende bevolkings­groepen. Onze bijdrage in de vastentijd is erop gericht daar meer verzoening en vrede te brengen.

De kaars gaat nu dus eerst naar de ver­schil­lende kerken van het samen­wer­kings­ver­band van Amsterdam Oost, te beginnen met de St. Petrus Bandenkerk in Diemen. De kaars gaat rond terwijl de veertigdagentijd verder gaat, om tenslotte in de chrismamis in de kathedraal weer aan de Bisschop te worden overhandigd: missie volbracht!

Estafette-blog

Op de website van het bisdom wordt ook een Vastenestafette-blog bijgehouden:

Terug