Arsacal
button
button
button


Kennisbasis slaat brug tussen lerarenopleidingen en katholieke kerk

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 februari 2015
Samen met het Bestuur van de VKLO en de kennisbasis
Samen met het Bestuur van de VKLO en de kennisbasis

Over de kennisbasis Godsdienst / levensbeschouwing heb ik al eerder geschreven. Deze biedt handvatten om katholieke geloofsinhoud door te geven op PABO’s en basisscholen vanuit een aantal belangrijke invalshoeken: contingentie, transcendentie en traditie: menselijke beperktheid, ervaring van wat en Wie ons overstijgt en dat wij leven van wat ons doorgegeven wordt, zijn invalshoeken waarin geloofsinhouden ter sprake kunnen komen. Achterin de kennisbasis worden de meest essentiële geloofsinhouden genoemd die voor de katholieke Akte van bekwaamheid in ieder geval aan bod moeten komen.

Na de presentatie is over de kennisbasis het volgende persbericht door de VKLO in overleg met mij naar buiten gebracht:

Na een inspirerende dialoog met de Nederlandse bis­schop­pen is de Kennisbasis Godsdienst / levensbeschouwing RK door de Vereniging van Katholieke LerarenOpleidingen vastgesteld. Namens de bis­schop­pen nam monseigneur Jan Hendriks, referent voor het onderwijs, het eerste exemplaar officiëel in ontvangst.

In gesprek met elkaar is een gemeen­schap­pe­lijke basis ontwikkeld om toekomstige leraren vertrouwd te maken met de rijkdom van de katholiek-christelijke traditie.

Levende traditie

“Met (beeld)verhalen, symbolen en rituelen sta je als leer­kracht in een levende traditie van meer dan 2000 jaar. Je kiest, interpreteert en voegt iets toe. Niet altijd omdat je daar bewust voor kiest, soms ook omdat het je toevalt, je jezelf deelgenoot voelt van deze traditie of omdat je geraakt bent door iets of iemand.”, zo verwoordt Winfried Roelofs namens het VKLO-bestuur het belang van deze kennisbasis.

Basisconcepten

De basisconcepten uit de Kennisbasis godsdienst / levensbeschouwing RK bieden een handreiking om in het bijzondere en in het alledaagse diepere lagen te ontdekken: betekenis en zin te ervaren. Met de kennisbasis kun je de avontuurlijke reis van het (kinder)leven vanuit verwondering maar soms ook vanuit verbijstering beschouwen en bespreekbaar maken.

Het werken binnen de katholieke traditie van de basis­school en het begeleiden van kinderen in hun morele en religieuze ont­wik­ke­ling doet een extra beroep op deze professionaliteit van leer­krachten.

“Nu geven wij het stokje door aan de pabo-docenten om leer­krachten in een pluriforme samenleving anno 2015 te helpen de kennisbasis voor kinderen vorm en inhoud te geven en in het kader van de Akte te verbinden aan herkenbare (katholieke) thema’s.”

Terug